Nevenka Bojanić

Član Saveta Državne revizorske institucije je od 25. aprila 2018. godine, izabrana od strane Narodne skupštine Republike Srbije na Trećoj sednici Prvog redovnog zasedanja u 2018. godini na osnovu odluke Narodne skupštine o izboru Saveta Državne revizorske institucije, RS broj 19.

Rođena 9. decembra 1963. godine u Zemunu.

Osnovnu školu i Zemunsku gimnaziju završila je u Zemunu – Beograd.

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu je diplomirala i završila specijalističke studije i po obrazovanju je diplomirani pravnik - specijalista. Ima položen pravosudni ispit i ispit za sticanje zvanja državni revizor.

Radni angažman je započela 1988. godine kao advokatski pripravnik i na pravnim poslovima u privredi kao šef pravnih i opštih poslova u „Radnik“ d.d. iz Beograda. Obavljala je funkciju direktora pravnih i opštih poslova u „Ikarbus“-u a.d. iz Zemuna – Beograd. U Državnoj revizorskoj institucije je zaposlena od 2010. godine u Sektoru za reviziju budžeta i budžetskih fondova Republike Srbije, pravna podrška u reviziji u zvanju višeg savetnika.

Učesnik je velikog broja profesionalnih skupova, seminara i radionica na temu „Sistem za uveravanje u kvalitet i kontrolu kvaliteta u Državnoj revizorskoj instituciji – filozofija, regulatorni okvir i praktični pristupi“, „Unapređenje upravljanja javnim finansijama“, USAID Projekat za reformu pravosuđa i odgovornu vlast (JRGA), „Proaktivna istraga slučajeva korupcije, finansijskih prevara i ekonomskog kriminala“, OEBS Seminar o zajedničkim istražnim timovima i u organizaciji OEBS –a seminari iz oblasti javnih nabavki.

Govori ruski i služi se engleskim jezikom.

Udata, majka dvoje dece.