Otvoreni konkursi

Interni konkurs Državne revizorske institucije broj: 111-1783/2019-08 od 17. septembra 2019. godine, sa dostavljenim obrascima prijava, možete preuzeti ovde:
Tekst internog konkursa.
Obrazac prijave za RM u Sektoru 2 u Beogradu.
Obrazac prijave za RM u Sektoru 2 u Nišu.
Obrazac prijave za RM u Sektoru 2 u Kragujevcu.
Obrazac prijave za RM u Sektoru 3.
Obrazac prijave za RM u Sektoru 4.
Oglas je objavljen na internet prezentaciji i intranet stranici Državne revizorske institucije na dan 18. septembar 2019. godine. Rok za podnošenje prijava ističe 26. septembra 2019. godine.

Obaveštenje

Spisak kandidata izabranih u Državnoj revizorskoj instituciji po sprovedenom internom konkursu od 15. avgusta 2019. godine, možete preuzeti ovde.

Spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak – prema šiframa podnosioca prijave na internom konkursu za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Državnoj revizorskoj instituciji od 15. avgusta 2019. godine, možete preuzeti ovde.