Arhiva saopštenja, 2013. godina

Državna revizorska institucija predstavila izveštaje o reviziju u vezi sa izvršenjem Programa revizije za 2013. godinu

26

decembar

Državna revizorska institucija predstavila izveštaje o reviziju u vezi sa izvršenjem Programa revizije za 2013. godinu

26. decembar 2013. godina

Državna revizorska institucija predstavila je danas članovima Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Narodne skupštine i građanima Srbije Izveštaj o reviziji Nacrta zakona o Završnom računu budžeta Republike Srbije za 2013. godinu, kao i druge izveštaje o reviziji finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja ministarstava, budžetskih fondova, javnih preduzeća, gradova i opština, organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, Narodne banke Srbije za 2012. godinu.

Završeni izveštaji o reviziji Grada Loznice i Opštine Mionica za 2012. godinu

29. novembar 2013. godina

Državna revizorska institucija završila je izveštaje o reviziji finansijskih izveštaja završnog računa budžeta i pravilnosti poslovanja Grada Loznice i Opštine Mionica za 2012. godinu.

Održana radionica o revizijskom uzorkovanju, oceni rizika i izveštavanju u reviziji

29. novembar 2013. godina

Predstavnici Zajedničke radne grupe za saradnju internih i eksternih revizora održali su u Narodnoj skupštini dvodnevnu radionicu o revizijskom uzorkovanju, oceni rizika i izveštavanju u reviziji.

Održan bilateralni sastanak za oblast finansijske kontrole

27. novembar 2013. godina

Predsednik Državne revizorske institucije Radoslav Sretenović predstavio je u Briselu, tokom prvog bilateralnog sastanka za oblast finansijske kontrole, rad Državne revizorske institucije.

Završeni izveštaji o reviziji Opštine Aranđelovac i Opštine Topola

22. novembar 2013. godina

Državna revizorska institucija dostavila je Narodnoj skupštini Republike Srbije, skupštinama opština Aranđelovac i Topola i odgovornim licima u revidiranim opštinama Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja završnog računa budžeta i pravilnosti poslovanja Opštine Aranđelovac za 2012. godinu i Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja završnog računa budžeta i pravilnosti poslovanja Opštine Topola za 2012. godinu.

Delegacija Državne revizorske institucije učestvovala na konferenciji o odnosima vrhovnih revizorskih institucija i parlamenata

22

novembar

Delegacija Državne revizorske institucije učestvovala na konferenciji o odnosima vrhovnih revizorskih institucija i parlamenata

22. novembar 2013. godina

Delegacija Državne revizorske institucije učestvovala je na konferenciji posvećenoj odnosima između vrhovnih revizorskih institucija i parlamenata koja je održana 18-20. novembra u Pržnom u Crnoj Gori.

Završeni izveštaji o reviziji Kliničkog centra Vojvodine i Republičkog geodetskog zavoda

12. novembar 2013. godina

Državna revizorska institucija dostavila je Narodnoj skupštini Republike Srbije dva izveštaja o reviziji finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja za 2012. godinu i to za Klinički centar Vojvodine u Novom Sadu i Republički geodetski zavod u Beogradu.

Sertifikacija IDEA stručnjaka

06

novembar

Sertifikacija IDEA stručnjaka

06. novembar 2013. godina

Predsednik Državne revizorske institucije, Radoslav Sretenović, uručio je danas osam sertifikata revizorima Državne revizorske institucije koji su pohađali obuku o posebnom softveru koji se koristi tokom revizije računarskih podataka.

21. Kongres INTOSAI

01. novembar 2013. godina

Delegacija Državne revizorske institucije učestvovala je na 21. Kongresu Međunarodne organizacije vrhovnih revizorskih institucija (INTOSAI), održanom od 22-27. oktobra u Pekingu.

Potpisan Sporazum o profesionalnoj saradnji Državne revizorske institucije Republike Srbije i Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske

13

septembar

Potpisan Sporazum o profesionalnoj saradnji Državne revizorske institucije Republike Srbije i Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske

13. septembar 2013. godina

Generalni državni revizor Republike Srbije i glavni revizor Republike Srpske, Radoslav Sretenović i Duško Šnjegota, potpisali su danas u Banja Luci Sporazum o profesionalnoj saradnji Državne revizorske institucije i Glavne službe za reviziju javnog sektora.