Arhiva saopštenja, 2012. godina

Državna revizorska institucija predstavila izveštaje o reviziji u vezi sa izvršenjem Programa revizije za 2012. godinu

26

decembar

Državna revizorska institucija predstavila izveštaje o reviziji u vezi sa izvršenjem Programa revizije za 2012. godinu

26. decembar 2012. godina

Državna revizorska institucija predstavila je danas članovima Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Narodne skupštine i građanima Srbije Izveštaj o reviziji Nacrta zakona o Završnom računu budžeta Republike Srbije za 2011. godinu, kao i druge izveštaje u oblasti revizije budžeta i budžetskih fondova, budžeta lokalnih vlasti, organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, javnih preduzeća i Narodne banke Srbije za 2011. godinu.

Dalji koraci u saradnji vrhovnih revizorskih institucija Srbije i Rusije

20

decembar

Dalji koraci u saradnji vrhovnih revizorskih institucija Srbije i Rusije

20. decembar 2012. godina

Predsednik Računovodstvene komore Ruske Federacije Sergej Vadimovič Stepašin, na poziv predsednika Državne revizorske institucije Radoslava Sretenovića, boravio je u dvodnevnoj poseti Srbiji.

Neophodna saradnja internih i eksternih revizora

12

decembar

Neophodna saradnja internih i eksternih revizora

12. decembar 2012. godina

Interna kontrola u javnom sektoru je važan subjekt eksterne revizije koju vrši Državna revizorska institucija (DRI).

Projekat EU za jačanje kapaciteta Državne revizorske institucije

03

decembar

Projekat EU za jačanje kapaciteta Državne revizorske institucije

03. decembar 2012. godina

Državna revizorska institucija obeležila je danas početak dvogodišnjeg tvining projekta „Jačanje kapaciteta Državne revizorske institucije“ koji Evropska unija finansira sa 1,4 miliona evra.

Imenovanje vrhovnih državnih revizora

27

novembar

Imenovanje vrhovnih državnih revizora

27. novembar 2012. godina

Savet Državne revizorske institucije imenovao je danas vrhovne državne revizore.

Saopštenje

14. novembar 2012. godina

Na osnovu zakonskih ovlašćenja propisanih članom 41 Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji i članom 253, 280 i 281 Zakonika o krivičnom postupku, a nakon Izveštaja o reviziji finansijskih izveštaja završnog računa budžeta Grada Beograda za 2010. godinu i Izveštaja o reviziji završnog računa Nacionalne službe za zapošljavanje za 2010. godinu, i prikupljenih dokaza, Državna revizorska institucija je danas podnela Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu, krivične prijave protiv više odgovornih lica za revidiranu budžetsku 2010. godinu.

Efikasnija saradnja Državne revizorske institucije i tužilaštva

24

oktobar

Efikasnija saradnja Državne revizorske institucije i tužilaštva

24. oktobar 2012. godina

Predstavnici Državne revizorske institucije i Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca razgovarali su juče o konkretnim koracima za uspostavljanje efikasnije saradnje između dve institucije.

Sastanak Kontakt komiteta čelnika vrhovnih revizorskih institucija Evropske unije

22

oktobar

Sastanak Kontakt komiteta čelnika vrhovnih revizorskih institucija Evropske unije

22. oktobar 2012. godina

Predsednik Državne revizorske institucije Radoslav Sretenović, na poziv predsednika Računskog suda Portugala, prisustvovao je sastanku Kontakt komiteta čelnika vrhovnih revizorskih institucija (VRI) Evropske unije i Evropskog revizorskog suda, održanom u Estorilu, 18-19. oktobra 2012. godine.

Izabran Savet Državne revizorske institucije za period 2012-2017. godine

25. septembar 2012. godina

Radoslav Sretenović, dosadašnji predsednik Saveta Državne revizorske institucije izabran je danas u Narodnoj skupštini po drugi put na tu funkciju.

Dobra saradnja Državne revizorske institucije i Odbora za finansije

13

septembar

Dobra saradnja Državne revizorske institucije i Odbora za finansije

13. septembar 2012. godina

Državna revizorska institucija je do sada imala dobru i konstruktivnu saradnju sa Odborom za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Narodne skupštine, rekao je predsednik Državne revizorske institucije Radoslav Sretenović.