Značaj digitalizacije za reviziju poslovanja korisnika javnih sredstava

01. jun 2019. godina
Značaj digitalizacije za reviziju poslovanja korisnika javnih sredstava

Čuvanje, odnosno arhiviranje dokumenata u elektronskom obliku, konverzija analognih u e-dokumenata, elektronska dostava dokumenata i upravljanje elektronskim sertifikatima, predstavljaju okolnosti kojima se i Državna revizorska institucija, odnosno postupak revizije, moraju prilagoditi, rekao je predsednik Državne revizorske institucije i generalni državni revizor dr Duško Pejović.

Dr Pejović je tokom 50. simpozijuma Saveza računovođa i revizora Srbije, koji je pod nazivom „Finansijsko poslovanje i izveštavanje u funkciji digitalne ekonomije i održivog razvoja“ održan na Zlatiboru od 30. maja do 1. juna, naglasio da će DRI, u okviru buduće Strategiji razvoja eUprave za period 2019. do 2022. godine, dobiti i brojne potencijalne teme, kako za reviziju pravilnosti, tako i za reviziju svrsishodnosti.

Neke od tema o kojima već možemo razmišljati su elektronsko čuvanje dokumenata, šeme autentikacije, kvalifikovani elektronski potpis u klaudu, istakao je dr Pejović.

Govoreći o značaju digitalizacije za reviziju poslovanja korisnika javnih sredstava, dr Pejović je naglasio da je revizija informacionih tehnologija postala jedna od centralnih tema revizija koje sprovode vrhovne revizorske institucije širom sveta.

IT revizije prožimaju revizije finansijskih izveštaja, pravilnosti poslovanja, svrsishodnosti poslovanja, specijalizovane revizije i forenzičke revizije i revizije informacionih sistema razvojnih projekata, rekao je dr Pejović.

Osim o uticaju digitalizacije na računovodstvo, reviziju i oporezivanje privrede, javnih preduzeća i korisnika budžetskih sredstava na skupu je bilo reči i o primeni međunarodnog regulatornog okvira kao imperativa uporedivosti finansijskih izveštaja, investicija i održivog razvoja, kao i o finansijskom izveštavanju u funkciji poslovanja i upravljanja rizicima.