Završen tvining projekat „Jačanje kapaciteta Državne revizorske institucije“

18. mart 2015. godina
Završen tvining projekat „Jačanje kapaciteta Državne revizorske institucije“

Državna revizorska institucija svečano je danas u Narodnoj skupštini obeležila završetak tvining projekta "Jačanje kapaciteta Državne revizorske institucije“, koji je Evropska unija finansirala sa 1,4 miliona evra. Na skupu je poručeno da poreski obveznici u svim državama članicama Evropske unije i državama kandidata za članstvo, imaju pravo da budu obavešteni o tome kako se troši njihov novac.

Projekat, koji je trajao 29 meseci, realizovala je Državna revizorska institucija u saradnji sa Revizorskim sudom Holandije i Kancelarijom generalnog revizora Velike Britanije, uz učešće eksperata iz Revizorskog suda Slovenije i Kancelarije za reviziju Švedske.

Cilj projekta bilo je povećanje odgovornosti i efektivno upravljanje javnim sredstvima u Srbiji, kao i jačanje kapaciteta Državne revizorske institucije.

Radoslav Sretenović, predsednik Državne revizorske institucije i generalni državni revizor naglasio je da je projekat "došao" u pravo vreme, tokom prve decenije postojanja i rada te institucije.

Zadovoljan sam projektom jer je njime ostvaren cilj- ojačao je naše kapacitete, znanje i veštine. Sve će to doprineti našem strateškom opredeljenju i prioritetu, a to su kvalitetne revizije, poručio je Sretenović. On je dodao da su projektom bile obuhvaćene četiri komponente - pravni okvir, organizacioni razvoj, unapređenje revizije i angažovanje zainteresovanih strana. Kako je rekao, tokom projekta sprovedene su 82 ekspertske i tri studijske posete.

Takođe, sprovedeno je i 11 pilot-revizija radi testiranja nove metodologije-devet pilot revizija finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja i dve pilot revizije svrsishodnosti.

Veroljub Arsić, potpredsednik Narodne skupštine i predsednik Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava je naglasio da je za Državnu revizorsku instituciju veoma važna razmena iskustva sa vrhovnim revizorskim institucijama koje duži period sprovode revizije.

Veoma je važno što se u Skupštini razmatraju izveštaji o reviziji jer pokazuju kako budžetski korisnici raspolažu javnim sredstvima, poručio je Arsić.

Kes Vendrik, potpredsednik Revizorskog suda Holandije rekao je da je tvining projekat sproveden u ključnom periodu za Državnu revizorsku instituciju, kao i Srbiju celokupno, budući da ona nastoji da postane deo evropske porodice.

Poreski obveznici u svim državama članicama Evropske unije i državama kandidatima za članstvo imaju pravo da budu obavešteni o tome kako se troši novac poreskih obveznika, kao i da im se pokaže šta su dobili za svoj novac, rekao je Vendrik.

Oskar Benedikt, zamenik šefa Delegacije EU u Srbiji je rekao da je Državna revizorska institucija garant da se javna sredstva ispravno troše.

Iz tog razloga, Evropska komisija posebno gleda nezavisnost, profesionalnost i kapacitete Institucije, rekao je Benedikt.

Laurent Stokvis, ambasador Holandije je istakao da pomagati Državnu revizorsku instituciju, znači pomagati demokratiju u Srbiji, jer javna sredstava moraju da se troše odgovorno i transparentno.

Denis Kif, ambasador Velike Britanije je poručio da je Državna revizorska institucija stub evropske i moderne Srbije.

Državna revizorska institucija je značajno napredovala. Međutim, da bi se korupcija iskorenila potrebno je da se uradi još dosta toga, zaključio je Kif.

Andre van Omeren, vođa projekta sa strane Revizorskog suda Holandije je ocenio tvining projekta sa Državnom revizorskom institucijom, kao jedan od najboljih koje je Sud uradio.

Dejvid Golsvordi, vođa projekta sa strane Kancelarije za reviziju Velike Britanije je istakao da je Državna revizorska institucija, sprovođenjem projekta, pokazala volju da se razvija.

Brord van Vesting, stalni savetnik na tvining projektu, koji je tokom sprovođenja projekta živeo u Srbiji, zahvalio se kolegama u Instituciji na dobrodošlici i podršci.

Nakon zvaničnog dela, predstavljeni su konkretni rezultati po komponentama projekta.

Nije izabrana nijedna galerija ili izabrana galerija ne postoji.