Završen USAID Projekat za reformu pravosuđa i odgovornu vlast

05. oktobar 2016. godina
Završen USAID Projekat za reformu pravosuđa i odgovornu vlast

Petogodišnji Projekat za reformu pravosuđa i odgovornu vlast (JRGA) danas je svečano zatvoren na konferenciji u “Aeroklubu” u Beogradu. Svečanom zatvaranju projekta prisustvovao je i predsednik Državne revizorske institucije i generalni državni revizor Radoslav Sretenović.


Projekat za reformu pravosuđa i odgovornu vlast (JRGA) pokrenut je 3. maja 2011. godine uz finansijsku podršku Agencije Sjedinjenih Američkih Država za međunarodni razvoj (USAID). Projekat je realizovan na teritoriji Republike Srbije sa ciljevima da se ojača vladavina prava i nezavisnost pravosudnih organa u Republici Srbiji; da se poboljša svest javnosti o reformama u pravosudnom sektoru i da se ojača kapacitet vladinih institucija, sa fokusom na nezavisne agencije, kao i organizacije civilnog društva, da prepoznaju i sprečavaju korupciju.


Projekat je obuhvatio dve komeponente: Reformu pravosuđa i Odgovornu vlast,a ostvarivanje ciljeva i rezultata u okviru ove dve komponente podržano je kroz dodeljivanje bespovratnih finansijskih sredstava – grantova.


Tokom pet godina, saradnja Državne revizorske institucije i JRGA projekta ogledala se u podršci i vrhunskoj ekspertskoj pomoći koju je Institucija dobila prilikom sprovođenja revizija svrsishodnosti i jačanja saradnje sa Narodnom skupštinom. Zahvaljujući međusobnoj saradnji, Institucija je realizovala četiri revizije svrsishodnosti, koje su doprinele efikasnijem korišćenju budžetskih sredstava i sprečavanju zloupotreba. Svaka od ovih revizija rezultirala je promenama koje su institucije usvajale i pre nego što smo objavili naše zvanične izveštaje i svaka je bila na naslovnim stranama naših medija. To znači da smo se bavili temama koje su važne za naše građane, rekao je Sretenović.


JRGA nas je takođe podržala u tome da uspostavimo mnogo bližu i efikasniju saradnju sa drugim državnim organima od kojih zavise rezultati našeg rada. Sa prekršajnim sudovima i tužilaštvima smo uspostavili mehanizam koordinacije i zahvaljujući JRGA projektu, po prvi put smo počeli da se redovno sastajemo sa ovim institucijama i direktno rešavamo sporna pitanja. Taj mehanizam koordinacije je nešto što će JRGA ostaviti kao praksu koju ćemo zasigurno nastaviti da sprovodimo, zaključio je Sretenović.


Konferenciji je prisustvovao i američki ambasador Kajl Skat koji je najavio mogućnost novih projekata o kojima su u toku konsultacije sa Vladom Republike Srbije. Osvrćući se na rad DRI i Agencije za borbu protiv korupcije, Skat je naveo da upravo ove institucije koje vrše nadzor, šalju jasnu poruku da se korupcija neće tolerisati.


Na konferenciji su govorili i ministarka pravde Nela Kuburović, direktorka Agencije za borbu protiv korupcije Tatjana Babić,predsednik Visokog saveta sudstva i Vrhovnog kasacionog sudstva Dragomir Milojević, predsednik Prekršajnog apelacionog suda Zoran Pašalić i direktor Pravosudne akademije Nenad Vujić, koji su na čelu institucija koje su dobile podršku JRGA projekta, kao i vođa projekta USAID JRGA Lorens Veter.