Veći budžeti na lokalnom nivou biće češće revidirani

14. decembar 2018. godina
Veći budžeti na lokalnom nivou biće češće revidirani

Pojedini gradovi u Srbiji poseduju imovinu vrednu više od milijardu dinara, ali ne poseduju evidenciju za nju, izjavio je danas predsednik Državne revizorske institucije (DRI) i generalni državni revizor dr Duško Pejović.

On je na konferenciji „Unapređenje upravljanja javnim finansijama na lokalnom nivou“, kojoj su prisustvovali gradonačelnici, predsednici opština, načelnici uprava, načelnici odeljenja za finansije i budžet, interni revizori, naglasio da pojedine opštine nemaju pomoćne knjige evidencije, i da se postavlja pitanje kako onda izvršavaju popis imovine i obaveza.

Tokom sprovođenja revizija kod jedinica lokalnih samouprava nailazili smo na situacije da se postupci javnih nabavki uopšte ne sprovode iako je bilo nabavljanja i plaćanja, rekao je dr Pejović. On je dodao da se 60 do 80 odsto od ukupnih nepravilnosti na lokalnom nivou odnosi na plate, javne nabavke i preuzimanje obaveza iznad odobrenih aproprijacija.

Veći budžeti na lokalnom nivou biće češće revidirani, tako da očekujemo da će Grad Beograd biti revidiran svake godine, poručio je generalni državni revizor.

Govoreći o promenama u DRI, dr Pejović je najavio da će ubuduće revizija finansijskih izveštaja biti vršena zasebno od revizije pravilnosti poslovanja, što će biti efikasnije.

Suština promena je da ćemo brže sprovoditi revizije finansijskih izveštaja. Ubuduće one će biti sastavni deo završnog računa subjekta kog smo revidirali. Takođe, odlučili smo da ovu vrstu revizije sledeće godine počnemo u decembru kako bismo mogli da ocenimo sistem interne finansijske kontrole i interne revizije u godini u kojoj vršimo reviziju, istakao je dr Pejović.

Po njegovim rečima, odvojenim sprovođenjem revizija finansijskih izveštaja i revizija pravilnosti poslovanja, državni revizori će brže stizati do subjekata revizije.

On je objasnio da je DRI do sada vršila reviziju i davala preporuke subjektima, ali da će ubuduće vršiti i reviziju sprovođenja datih preporuka.

Efekat revizija je da se upravljanje javnim sredstvima i imovinom uredi na efikasan i odgovoran način, zaključio je generalni državni revizor.

Vrhovni državni revizor u Sektoru za reviziju budžeta lokalnih vlasti Stojanka Milovanović ukazala je na najčešće nepravilnosti prilikom sprovođenja revizija kod jedinica lokalnih samouprava. Ona je naglasila da postoje jedinice lokalne samouprave koje uopšte ne vrše popis imovine i obaveza, kao i to da pojedini gradovi nemaju pomoćne knjige evidencije.

DRI će sledeće godine revizijama obuhvatiti 70 odsto budžeta lokalnih vlasti. Revizije finansijskih izveštaja će biti sprovedene kod velikog broja gradova i opština, najavila je Milovanović.

UNDP je izvršio analizu procene javnih finansija na lokalnom nivou i kreirao rang liste jedinica lokalnih samouprava na osnovu izveštaja o reviziji gradova i opština čije je konsolidovane finansijske izveštaje i pravilnost poslovanja DRI revidirani u periodu od 2014. godine do 2017. godine. U pomenutom periodu, revidirano je 119 jedinica lokalnih samouprava.

Rang lista primera dobre prakse u upravljanju javnim finansijama na lokalnom nivou napravljena je na osnovu sedam kriterijuma koji se odnose na obim i finansijski uticaj neslaganja (nepravilnosti) utvrđenih tokom redovnih revizija u odnosu na ukupno izvršenje budžeta, vrstu revizorskog mišljenja izraženu nakon obavljene revizije, status angažovanja internih revizora u jedinicama lokalnih samouprava, stepen efikasnosti u ispravljanju grešaka (nepravilnosti) nakon obavljene revizije, stepen izvršenja budžeta u odnosu na plan, obim mera preduzetih u postupku revizije, i na kraju, potraživanja na osnovu poreza na imovinu u odnosu na prihode od poreza na imovinu.

Na kraju konferencije, Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) dodelio je priznanja gradovima i opštinama za primere dobre prakse u upravljanju javnim finansijama na lokalnom nivou na osnovu izveštaja Državne revizorske institucije.

Skup, kom je prisustvovalo oko 200 učesnika, organizovan je u okviru projekta „Unapređenje revizije na lokalnom nivou za efikasnije upravljanje javnim finansijama“, koji sprovode Državna revizorska institucija i Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), uz podršku Vlade Švajcarske.