Uspešno sprovedena obuka za reviziju svrsishodnosti u Državnoj revizorskoj instituciji

31. avgust 2018. godina
Uspešno sprovedena obuka za reviziju svrsishodnosti u Državnoj revizorskoj instituciji

Predsednik Državne revizorske institucije dr Duško Pejović i direktorka USAID projekta „Inicijativa za odgovornu vlast“, Džeklin Vilijams Bridžers, uručili su sertifikate o uspešno završenoj osnovnoj obuci za reviziju svrsishodnosti zaposlenima u Državnoj revizorskoj instituciji koji su učestvovali u dvonedeljnoj obuci posvećenoj ovoj temi.

Obuku koju je održao Stiven Koldvel, američki konsultant sa dugogodišnjim iskustvom u Kancelariji za odgovornu vlast Sjedinjenih Američkih Država pohađali su zaposleni Državne revizorske institucije iz Beograda, Novog Sada i Niša.

Neke od tema ovog predavanja odnosile su se na uspostavljanje obima i koncipiranje revizije svrsishodnosti poslovanja, dokaze i metodologiju za njihovo prikupljanje, kontrolu kvaliteta, kao i kreiranje poruka i pisanje izveštaja.

Obuka o reviziji svrsishodnosti je održana u skladu sa ciljem 2.3. Strateškog plana Državne revizorske institucije za period 2016-2020. godine usmerenim na dalje razvijanje revizije svrsishodnosti u Instituciji.

Obraćajući se povodom dodele sertifikata, predsednik Pejović je istakao da će „ova obuka doprineti povećanju broja timova za reviziju svrsishodnosti na 12, što predstavlja znatno povećanje broja timova koji će se baviti ovom vrstom revizije. Time se značajno povećava kapacitet za sagledavanje sistemskih problema kroz revizije svrsishodnosti, čime će Državna revizorska institucija, uvažavajući interes svih zainteresovanih strana, doprineti efikasnijem i efektivnijem fukcionisanju javne uprave.

Institucija je opredeljena da kontinuirano saopštava rezultate svog rada Narodnoj skupštini i skupštinskim odborima, izvršnoj vlasti i subjektima revizije, medijima, javnosti i posebnim interesnim grupama, poput organizacija civilnog društva, razvojnih partnera, akademskih krugova i strukovnih udruženja. Imajući to opredeljenje u vidu, a u nastojanju da poveća uticaj svojih izveštaja o reviziji, Institucija će povećati broj revizija svrsishodnosti koje sprovodi na godišnjem nivou, kako bi doprinosila korisnim promenama, uvođenju novih zakona, većem stepenu odgovornosti, sprovođenju zakona i propisa i praćenju efektivnosti njihovog sprovođenja“, napomenuo je dr Pejović.

Obuka je organizovana u okviru USAID projekta „Inicijativa za odgovornu vlast“. Opšti cilj projekta je da ojača kapacitete i povezanost ključnih zainteresovanih strana u Republici Srbiji za povećanje odgovornosti vlasti na nacionalnom i lokalnom nivou. Glavni korisnici ovog projekta, koji će trajati od februara 2018. do februara 2022. godine,su Državna revizorska institucija, Agencija za borbu protiv korupcije, lokalne vlasti i organizacije civilnog društva.