Uloga i značaj interne i eksterne revizije u unapređenju upravljanja javnim finansijama na lokalnom nivou

28. maj 2015. godina
Uloga i značaj interne i eksterne revizije u unapređenju upravljanja javnim finansijama na lokalnom nivou

Interni revizori, zaposleni u lokalnim vlastima prisustvovali su danas prvoj radionici posvećenoj saradnji internih i eksternih revizora na lokalnom nivou. Na radionici pod nazivom „Uloga i značaj interne i eksterne revizije u unapređenju upravljanja javnim finansijama na lokalnom nivou“ iskustva su podelili interni revizori iz Čačka, Novog Pazara, Valjeva, Rume, Pirota, Užica, Loznice, Ljubovije, Vrbasa, Kruševca, Kragujevca, Aleksandrovca, Novog Beograda i Čukarice.

O saradnji sa internim revizorima na lokalnom nivou, značaju međusobnih odnosa i primerima dobre prakse govorio je Duško Pejović, vrhovni državni revizor u Sektoru za reviziju budžeta lokalnih vlasti.

Interni revizori su imali priliku da iznesu svoja iskustva u radu, organizaciji službe interne revizije na lokalu, problemima sa kojima se susreću.

Iskustva stečena na ovoj radionici će poslužiti da se izradi program unapređenja rada interne revizije na lokalu, čija realizacija će započeti u junu 2015. Godine, a biće organizovana i regionalna predavanja.

Radionica je organizovana u okviru projekta „Unapređenje javnih finansija“, koji finansira Vlada Švajcarske preko Švajcarske kancelarije za saradnju (SDC), a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP).