Učešće predstavnice Državne revizorske institucije na Regionalnoj konferenciji „Prelazak na obračunsko računovodstvo“

01. februar 2018. godina
Učešće predstavnice Državne revizorske institucije na Regionalnoj konferenciji „Prelazak na obračunsko računovodstvo“
Predstavnica Državne revizorske institucije Republike Srbije, Nada Mirković, prisustvovala je regionalnoj konferenciji na temu „Prelazak na obračunsko računovodstvo“, koja je održana 30-31. januara u Podgorici.

Cilj Konferencije je bila razmena iskustava o izazovima u reformama računovodstva, tokom koje se razgovaralo o sledećim temama: izgradnja lične odgovornosti i fiskalne transparentnosti javnog sektora; uloga obuke i izgradnja kapaciteta kao podrška reformama; program obuke računovodstva u javnom sektoru (PACT) u regionu; reformisanje računovodstva javnog sektora (međunarodno iskustvo).

Tokom radionice, učesnici su imali priliku da čuju iskustva eksperata iz CIPFA-e, Univerziteta primenjenih nauka u Cirihu (ZHAW), Međunarodnog monetarnog fonda i Ministarstva finansija Slovačke Republike.

Učesnici su takođe imali mogućnost da se upoznaju sa reformama javnih finansija u Srbiji i Crnoj Gori, kao i da se putem radnih grupa bolje upoznaju sa odabranim Međunarodnim računovodstvenim standardima za javni sektor (IPSAS).

Konferencija je organizovao Centar za izvrsnost u finansijama (CEF), uz podršku Ministarstva finansija Malte i Programa Javne finansije za razvoj, koji finansira Ministarstvo finansija Slovačke Republike, a implementira UNDP Slovačka.