Svečano zatvaranje tvining lajt projekta ''Kontrola kvaliteta revizija u Državnoj revizorskoj instituciji'’

10. maj 2018. godina
Svečano zatvaranje tvining lajt projekta ''Kontrola kvaliteta revizija u Državnoj revizorskoj instituciji'’

Državna revizorska institucija Republike Srbije (DRI) i Državna revizorska institucija Letonske Republike obeležilesudanas uspešno okončanje saradnje u okviru tvining lajt projekta ''Kontrola kvaliteta revizija u Državnoj revizorskoj instituciji'. Rezultati ovog projekta značajni su za Srbiju i pripremu za članstvo u Evropskoj uniji, kao i za Državnu revizorsku instituciju koja predstavlja centar revizijskih kompetencija.

Cilj ovog osmomesečnog projekta, koji je finansirala Evropska unija sa skoro 250 000 evra, bio je da unapredi efektivno i efikasno upravljanje i korišćenje javnih sredstava u Republici Srbiji kroz jačanje revizijskih kapaciteta u DRI. Kolege iz Letonije pomogle su kolegama u Srbiji da unaprede kontrolu kvaliteta kroz obuke, konsultacije, razmenu iskustava i pilot revizije. Kao rezultat ovih aktivnosti, učvršćen je temelj za buduće visoko kvalitetne revizije usklađene sa međunarodnim standardima revizije.

''Ako pogledamo koje su nadležnosti DRI, onda je jasno da Institucija poput naše mora da ih obavlja sa najvišim integritetom i da zadovoljava najviše profesionalne standarde. To takođe znači da Državna revizorska institucija mora da organizuje i upravlja svojim aktivnostima podjedanko dobro ili još i bolje od standarda koje očekuje da postignu subjekti revizije'', istakao je predsednik DRI i generalni državni revizor, dr Duško Pejović, na zatvaranju projekta.

Štefen Hudolin, šef Drugog sektora operacija Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji podsetio je da ''efektivna, nezavisna funkcija eksterne revizije predstavlja čvrst oslonac ciklusa odgovornosti''. Samo VRI koja je nepristrasna u svojim mišljenjima, ocenama i preporukama i efektivna u svom funkcionisanju može zadržati poverenje Parlamenta i javnosti. ''Upravo je ovo poštovanje opštih standarda značajno doprinelo kredibilitetu i reputaciji koju Državna revizorska institucija ima u javnosti’’, naglasio je Hudolin.

Predsednik Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, dr Aleksandra Tomić, osvrnula se na dobru saradnju Odbora i Državne revizorske institucije koja se odvija kroz potpisani Memorandum o saradnji, kao i kroz formirani Pododbor za razmatranje izveštaja o sprovednim revizijama DRI, ali i Program reforme upravljanja javnim finansijama za period 2016-2020. godine, u okviru kog Narodna skupština – Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava i Državna revizorska institucija igraju ključnu ulogu u okviru stuba 6 programa – Eksternog nadzora nad javnim finansijama.

Generalni državni revizor Letonske Republike, Elita Krumina, citirala je Aristotela u svom obraćanju prisutnima ističući da ''kvalitet nije delo, nego navika'' uz poruku da zajednički napori učinjeni tokom projekta treba svima da pomognu da kvalitet postane navika u svakodnevnom radu.

Vođa projekta, Marita Salgrave, predstavila je potom projektne aktivnosti i rezultate postignute tokom ovog osmomesečnog projekta. Neki od planiranih rezultata su premašeni, a najvažnije od svega – uspostavljena je dobra bilateralna saradnja VRI Republike Srbije i VRI Letonske Republike.
Na svečanosti obeležavanja završetka uspešne saradnje VRI Srbije i Letonije prisustvovali su predstavnici Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, kao i članovi Saveta DRI, vrhovni državni revizori, zaposleni u Ministarstvu finansija i zaposleni u DRI.