Svečana inauguracija programa “Unapređenje mehanizama odgovornosti u oblasti javnih finansija”, Ponedeljak, 7. april 2014. godine, 12,00 sati, UNDP, Internacionalnih brigada 69, konferencijska sala, prizemlje

04. april 2014. godina
Na konferenciji, posvećenoj svečanom potpisivanju programa „Unapređenje mehanizama odgovornosti u oblasti javnih finansija“ će govoriti:

  • Њ.Е. г. Кристер Асп, амбасадор Шведске у Републици Србији,
  • Ирена Војáчковá – Солорано, стална координаторка Уједињених нација и стална представница УНДП-а у Србији,
  • Радослав Сретеновић, председник Државне ревизорске институције,
  • Предраг Јовановић, директор Управе за јавне набавке,
  • Саша Варинац, председник Комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки,
  • Ненад Вујић, директор Правосудне академије,
  • Горан Цвејић, помоћник министра у Министарству финансија ,
  • Ђорђе Станичић, генерални секретар Сталне конференције градова и општина.


“Unapređenje mehanizama odgovornosti u oblasti javnih finansija” u Srbiji je dvogodišnji program, koji sprovode državne institucije Republike Srbije uz podršku UNDP-a. Ukupan budžet programa je 2.328.318 dolara, a finansira ga Vlada Kraljevine Švedske (Švedska agancija za međunarodni razvoj-SIDA).

Državne institucije koje sprovode program su Državna revizorska institucija, Ministarstvo finansija – Odeljenje za internu kontrolu i internu reviziju, Uprava za javne nabavke, Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki i Pravosudna akademija. Partner na programu je i Stalna konferencija gradova i opština. Posebna komponenta programa će jačati kapacitete medija i organizacija civilnog društva koje se bave kontrolom javnih finansija.

Svrha programa je unapređenje rada državnih i nedržavnih aktera, kako na centralnom, tako i na lokalnom nivou radi sprovođenja efikasnih mera za sprečavanje zlopotrebe javnih sredstava.

Cilj programa je razvoj horizontalnih i vertikalnih mehanizami odgovornosti u oblasti javnih finansija, što bi doprinelo boljem upravljanju javnim finansijama i smanjilo mogućnost za korupciju.

Projekt će podržati institucije na centralnom i lokalnom nivou u uspostavljanju novih i poboljšanju postojećih mehanizama za sprečavanje nepravilnosti u trošenju javnih sredstava, kao i poboljšanje kapaciteta tužilaštva i sudstva u procesuiranju slučajeva u vezi sa zloupotrebama u javnim finansijama.

Agenda se može preuzeti ovde.