Stojanka Milovanović imenovana za vrhovnog državnog revizora u Sektoru za reviziju budžeta lokalnih vlasti

06. avgust 2018. godina
Stojanka Milovanović imenovana za vrhovnog državnog revizora u Sektoru za reviziju budžeta lokalnih vlasti

Savet Državne revizorske institucije imenovao je danas Stojanku Milovanović za vrhovnog državnog revizora u Sektoru za reviziju budžeta lokalnih vlasti. Polaganjem zakletve pred članovima Saveta Stojanka Milovanović je preuzela dužnost vrhovnog državnog revizora.

Novoimenovani vrhovni državni revizor poseduje revizorsko zvanje – ovlašćeni državni revizor, a u Državnoj revizorskoj instituciji je zaposlena od 2010. godine.

Po Zakonu o Državnoj revizorskoj instituciji, vrhovnog državnog revizora, na predlog predsednika Institucije,imenuje i razrešava Savet, na periodod šest godina, sa mogućnošću reizbora.