Sastanak sa predsednikom Revizorskog tela Revizorskog suda Rumunije

31. januar 2018. godina
Sastanak sa predsednikom Revizorskog tela Revizorskog suda Rumunije

U prostorijama Državne revizorske institucije, sastali su se danas predsednik Državne revizorske institucije i generalni državni revizor Radoslav Sretenović i novi predsednik Revizorskog tela pri RevizorskomsuduRumunije, Lucijan Dan Vladesku.


Tema sastanka bila je razmena iskustava u revizorskojpraksii upoznavanje dvojice funckionera. Sastanku su prisustvovali i Ljubinko Stanojević, direktor Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije i šef Kancelarije predsednika Iva Vasilić.Dvojica predsednika razmatrali su imogućnosti buduće zajedničke saradnje.


Predsednik Revizorskog tela Revizorskog suda Rumunije boravio je u Beogradu u okviru pripreme sastanka Grupe revizora za Program prekogranične saradnje Rumunija-Srbija 2014-2020.