Sastanak predsednika DRI dr Duška Pejovića i predsednice Vlade Ane Brnabić

03. septembar 2018. godina
Sastanak predsednika DRI  dr Duška Pejovića i predsednice Vlade Ane Brnabić

Iako vrhovne revizorske institucije (VRI) treba da budu fizički, finansijski, politički i praktično nezavisne od izvršne grane vlasti, insistiranje na nezavisnosti ne podrazumeva odsustvo saradnje onda kada postoje zajednički ciljevi i kada rad VRI može da ima veći uticaj. O ovim i sličnim pitanjima razgovarali su danas predsednik Državne revizorske institucije dr Duško Pejović i predsednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić.

Dr Pejović i Brnabić su razgovarali o poslovnom prostoru neophodnom za rad Institucije, a koji obezbeđuje Vlada u skladu sa Zakonom o DRI. Trenutno, Institucija u Beogradu posluje na dve lokacije što ometa koordinaciju svakodnevnih aktivnosti i bespotrebno povećava troškove. U razgovoru je istaknuto da se ovo pitanje mora konačno rešiti na zadovoljavajući način i trajno, kako bi Državna revizorska institucija i ovim putem dobila status koji zaslužuje i koji propisuje Limska deklaracija o smernicama za načela revizije. Deklaracija se smatra osnovnim standardom revizije javnog sektora i predstavlja jedan od dokumenata sa kojima Institucija mora da se uskladi na putu pristupanja Evropskoj uniji.

Pored unapređenja uslova za rad Institucije, dr Pejović i Brnabić su razmotrili informacije o ključnim rizicima finansijskog upravljanja i upravljanja učinkom sa kojima se susreću ministarstva i državni organi. Bilo je reči i o potencijalu koji revizije svrsishodnosti imaju kada je reč o isticanju ključnih izazova sa kojima se suočava Vlada, kao i o učešću Državne revizorske institucije u sprovođenju mera iz Programa reforme upravljanja javnim finansijama.

„Vrhovne revizorske institucije su od kritičnog značaja kada je reč o podržavanju ključnih funkcija Vlade potrebnih za razvoj i sprovođenje boljih politika i programa“, istakao je dr Pejović. Vizija buduće saradnje, pored tradicionalne nadzorne uloge, ogleda se i u sagledavanju trendova i horizontalnih pitanja, kao i u proverama pripremljenosti za rešavanje izazova u budućnosti, a sve u cilju unapređenja života građana Republike Srbije, saglasni su sagovornici.