Sastanak Upravnog odbora Tvining lajt projekta „Kontrola kvaliteta revizija u Državnoj revizorskoj instituciji“

19. januar 2018. godina
Sastanak Upravnog odbora Tvining lajt projekta   „Kontrola kvaliteta revizija u Državnoj revizorskoj instituciji“

U prostorijama Državne revizorske institucije, u četvrtak, 18. januara, održan je prvi sastanak Upravnog odbora Tvining lajt projekta „Kontrola kvaliteta revizija u Državnoj revizorskoj instituciji“ koji vrhovna revizorska institucija (VRI) Letonske Republike sprovodi u korist VRI Republike Srbije.


Na sastanku je razmatran Početni izveštaj projekta za period od 20. septembra do 19. novembra 2017. godine.

Sastanku su prisustvovali predsednik Državne revizorske institucije i generalni državni revizor Radoslav Sretenović, vrhovni državni revizor Ivica Gavrilović, šef Kancelarije predsednika Iva Vasilić, vođa projekta Marita Salgrave, kratkoročni eksperti Emils Pulmanis i Dženi Person, Vladan Petrović iz Delgacije EU u Republici Srbiji i Branimir Andrejić iz Sektora za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije pri Ministarstvu finansija.


Predsednik DRI i generalni državni revizor, Radoslav Sretenović, otvorio je sastanak rekavši da je cilj ovog projekta uvođenje odgovarajućeg sistema kontrole kvaliteta revizije koji je usklađen sa evropskim i međunarodnim standardima revizije u DRI, kao i standardizacija revizijske prakse u DRI sa dobrom praksom. On je dodao da je u izveštajnom periodu rađeno na dve od šest aktivnosti, kojima treba da se ostvare ova dva rezultata projekta. Sprovedene su i dve ekspertske misije, gde je u okviru prve započet rad na izradi Izveštaja o oceni, koji podrazumeva pregled postojeće prakse DRI u vezi sa kontrolom kvaliteta revizija, dok je drugi deo misije obuhvatio dve radionice za zaposlene DRI na temu primene standarda o kontroli kvaliteta revizije.

Vođa projekta Marita Salgrave, ocenila je dosadašnji rad na projektu kao veoma uspešan, predstavljajući učesnicima sastanaka rezultate dosadašnjih aktivnosti. Ona je napomenula da je 71 zaposleni u DRI uspešno prošao obuku u vezi sa ISSAI standardima, prilikom čega su zaposleni naučili više o uveravanju u kvalitet, kontroli kvaliteta u različitim vrstama revizije, ulozi ISSAI u radu VRI, standardima za uveravanje u kvalitet i kontroli kvaliteta u postupku revizije.


Nakon završene prve faze projekta, tokom sastanka su predstavljene i ostale sprovedene aktivnosti, kao i naredni koraci. Rezultati ovih aktivnosti biće testirani kroz četiri pilot revizije, kao i dodatnu obuku za 40 zaposlenih u DRI.

Tvining lajt projekat „Kontrola kvaliteta revizija u Državnoj revizorskoj isntituciji“ finansiran je iz IPA sredstava Evropske unije i traje do maja 2018. godine.