Sastanak Kontakt komiteta predsednika vrhovnih revizorskih institucija Evropske unije

15. oktobar 2018. godina
Sastanak Kontakt komiteta predsednika vrhovnih revizorskih institucija Evropske unije

Predsednik Državne revizorske institucije dr Duško Pejović prisustvovao je sastanku Kontakt komiteta predsednika vrhovnih revizorskih institucija Evropske unije i Evropskog revizorskog suda održanom u Dubrovniku 11. i 12. oktobra 2018. godine. Domaćin skupa bila je Kancelarija za reviziju Hrvatske.

Glavna tema sastanka se odnosila na „Interakciju sa građanima EU– otvaranje vrhovnih revizorskih institucija“, koja je organizovana kroz diskusiju u formi dve podsesije „Interakcija sa građanima EU – pogled kroz prozor“ i „Inovativni pristupi vrhovnih revizorskih institucija država članica Evropske unije u komunikaciji sa građanima/zainteresovanim stranama“. Na skupu je bilo reči i o izazovima državne revizije, kao i o mogućnostima za unapređenje uticaja vrhovnih revizorskih institucija.

Gostujući govornici bili su Grozdana Perić, predsednica Odbora za finansije i državni budžet Hrvatskog sabora, Ivica Tolić, član Evropskog parlamenta, Karen Hil, direktor OECD/SIGMA i Leticija Verite, predstavnica nevladine organizacije „Građani za Evropu“.

Na sastanku se takođe razgovaralo o aktivnostima Kontakt komiteta i profesionalnih partnera, kao i o revizijama VRI članica Kontakt komiteta na teme vezane za EU. U okviru ovog sastanka predstavljen je Izveštaj o aktivnostima Mreže VRI država kandidata i potencijalnih kandidata EU i Evropskog revizorskog suda.

Predstavnici država kandidata za članstvo u EU prisustvuju sastanku Kontakt Komiteta u svojstvu posmatrača.

Domaćin narednog sastanka Kontakt komiteta biće Vrhovna revizorska institucija Poljske u junu 2019. godine.