Sastanak DRI i EK - praćenje napretka u Pregovaračkom poglavlju 32

29. novembar 2018. godina
Sastanak DRI i EK - praćenje napretka u Pregovaračkom poglavlju 32

Predsednik Državne revizorske institucije (DRI) i generalni državni revizor dr Duško Pejović sastao se danas sa predstavnicima Evropske komisije sa kojima je razgovarao o napretku ostvarenom u Pregovaračkom poglavlju 32 – Finansijska kontrola, u delu eksterne revizije.

Sastanku su prisustvovali Rejmond Hil i Aleksandar Veran iz Generalnog direktorata za budžet, Ritva Haikinen i Elvira Marija Angulo Rodriges iz Generalnog direktorata za susedsku politiku i pregovore o proširenju, Vladan Petrović iz Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, kao i predstavnice Ministarstva finansija Jelena Jevtović i Mila Aleksić. Ispred DRI skupu su prisustvovali vrhovni državni revizor u Sektoru za metodologiju revizije i kontrolu kvaliteta Ivica Gavrilović, sekretar Institucije Milena Milinković, šef Kancelarije predsednika Iva Vasilić Miljić i viši savetnik za evropske integracije Tomislav Jovanović.

Pregovaračko poglavlje 32 – Finansijska kontrola je prvo pregovaračko poglavlje koje je Republika Srbija otvorila u okviru procesa pristupanja Evropskoj uniji, 14. decembra 2015. godine. Ovogodišnja misija je treća misija za praćenje napretka u ovom Poglavlju.

Poglavlje 32 obuhvata četiri glavne oblasti: interna finansijska kontrola u javnom sektoru (IFKJ), eksterna revizija, zaštita finansijskih interesa EU i zaštita evra od falsifikovanja.

Meriloza zatvaranje Poglavlja 32 za potpoglavlje „Eksterna revizija“ glasi:Državna revizorska institucija primenjujestandarde Međunarodne organizacije vrhovnih revizorskih institucija (INTOSAI), uključujući obezbeđivanje finansijske, funkcionalne i institucionalne nezavisnosti, sprovođenje finansijskih revizija i revizija svrsishodnosti, kao i posedovanje dovoljno administrativnih kapaciteta“.

Pored Državne revizorske institucije, članovi Pregovaračke grupe su predstavnici: Ministarstva finansija, Narodne banke Srbije, Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva pravde, Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo, Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije i Ministarstva za evropske integracije.