Saradnja na svim nivoima vodi ka efikasnijem zdravstvenom sistemu

15. april 2019. godina
Saradnja na svim nivoima vodi ka efikasnijem zdravstvenom sistemu

Predsednik Državne revizorske institucije (DRI) i generalni državni revizor dr Duško Pejović predstavio je viziju i misiju DRI i tri osnovna cilja postavljena Strateškim planom DRI za 2019-2023. godine na stručnom skupu koji je pod nazivom „Zajedno gradimo efikasniji zdravstveni sistem“ održan u Novom Sadu.

On je govorio o promeni organizacione strukture u DRI, razdvajanju revizije finansijskih izveštaja od revizije pravilnosti poslovanja, kao i o sprovođenju revizija svrsishodnosti u značajno većem obimu.

Po njegovim rečima, povećavanjem broja revizija svrsishodnosti uvećavaju se kapaciteti za sagledavanje sistemskih problema u društvu. Sprovođenje ove vrste revizije predstavlja adekvatan način da DRI doprinese korisnim promenama, donošenju novih zakona, većem stepenu odgovornosti, sprovođenju zakona i propisa i praćenju efektivnosti njihovog sprovođenja, rekao je dr Pejović.

O dosadašnjimiskustvima u sprovođenju revizije u zdravstvenim ustanovama, kao i o zajedničkim aktivnostima zainteresovanih strana koje mogu da unaprede zdravstveni sistem govorila je vrhovni državni revizor u Sektoru broj 3 Snežana Trnjaković.

Na skupu je bilo reči, između ostalog, i o tome šta donosi novi zakon o zdravstvenoj zaštiti, kako uvesti novu zdravstvenu tehnologiju u zdravstvene ustanove, zatim, o modelima finansiranja lekova zasnovanih na ishodima lečenja, kao i saradnji privatnih i državnih bolnica u cilju dostupnije zdravstvene zaštite.

Cilj skupa, koji je organizovalo Udruženje ekonomista i pravnika zdravstvenih ustanova Srbije, je da se saradnjom na svim nivoima doprinese efikasnijem zdravstvenom sistemu kroz uvođenje novih zakona, modela finansiranja i tehnologija.