Razmena iskustava regionalnih revizora

14. oktobar 2011. godina
Razmena iskustava regionalnih revizora
Saopštenje – 13. septembar 2011. godine
Razmena iskustava regionalnih revizora

Primarna uloga vrhovnih revizorskih institucija je pomoć parlamentarnom nadzoru kako bi novac namenjen za dobrobit građana bio potrošen na odgovarajući način, rekao je predsednik DRI Radoslav Sretenović otvarajući Regionalnu konferenciju državnih revizorskih institucija u Beogradu. On je na skupu koji se održava pod nazivom „Regionalna iskustva i perspektive“, naglasio da revizija nije cilj sama po sebi, već neizbežan deo regulatornog sistema koji bi trebalo da otkrije odstupanja od prihvaćenih standarda. Obraćajući se revizorima iz Slovenije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Srbije, Crne Gore i Hrvatske, Sretenović je poručio da su ovakvi skupovi neophodni kako bi revizori razmenjivali znanja i iskustva i tako izgrađivali svoje kapacitete.
Predsednica Narodne Skupštine Republike Srbije Slavica Djukić – Dejanović, podržala je Državnu revizorsku instituciju u razvoju odgovornosti u trošenju javnih sredstava. Ona je naglasila da je zadatak DRI kontrola poslovanja budžetskih subjekata kojih trenutno ima više od 8.500.
Narodna skupština, koja vrši kontrolnu ulogu nad izvršnom vlašću, sa posebnom pažnjom prati rad svog tela, koje je njen partner u sprovođenju kontrolne uloge. Narodna skupština je usvojila sve preporuke koje je DRI dala u Izveštaju o reviziji budžeta za 2009. godinu, a dobra saradnja ogleda se i u dobroj komunikaciji skupštinskog Odbora za finansije i DRI, rekla je Dejanović.
Ambasador Kraljevine Norveške u Srbiji Nils Ragnar Kamsvag, ocenio je da je poverenje u javne institucije veoma važno, jer je bez njega teško sprovesti reforme.
Pratili smo razvoj Državne revizorske institucije u Srbiji od početka i zadovoljni smo napretkom. Obuhvatnost DRI se postepeno povećava, a institucija se učvršćuje, što ohrabruje, rekao je Kamsvag.
Stalni predstavnik UNDP-a u Srbiji Vilijam Infante ocenio je da je dobro što su u našoj zemlji formirane institucije poput Državne revizorske institucije, Ombudsmana i Poverenika za informacije od javnog značaja, ali da je neophodno da ove institucije obezbede potrebne kadrove, prostorije i budžet kako bi kvalitetno obavljale svoj posao.
Reforma javne uprave ima za posledicu veću efikasnost državne uprave, rekao je Infante. On je dodao da je DRI razvila okvir za komunikaciju sa izvršnom i zakonodavnom vlašću, kao i sa građanskim društvom, što unapređuje transparentnost.


Učestvujući u radu konferencije potpredsednica Saveta DRI Ljubica Nedeljković istakla je da će od brzine usavršavanja državnih revizora zavisiti razvoj Institucije i najavila da će državni revizori koji rade u Instituciji uskoro polagati ispit za sticanje zvanja državnih revizora i ovlašćenih državnih revizora.
Prvog dana konferencije državni revizori razmatrali su reviziju finansijskih izveštaja – vrste mišljenja i okvirne kriterijume za izražavanje mišljenja revizora, odnos vrhovnih revizorskih institucija i parlamenta, kontrolu kvaliteta u reviziji, reviziju svrsishodnosti, a posebnu pažnju privukla je tema koja se odnosila na reviziju političkih stranaka.
Konferenciju “Regionalna iskustva i perspektive” organizuje Državna revizorska institucija Republike Srbije u okviru projekta “Jačanje mehanizama odgovornosti u oblasti javnih finansija”, uz podršku UNDP-a i Kraljevine Norveške.
Nije izabrana nijedna galerija ili izabrana galerija ne postoji.