Radionica o reviziji završnog računa budžeta i konsolidovanih finansijskih izveštaja biće održana 1. i 2. decembra 2011. godine, u 9 sati, u Palati „Srbija“ - sala „Jugoslavija“, Bulevar Mihajla Pupina 2, Beograd

29. novembar 2011. godina
U uvodnom delu radionice govoriće Radoslav Sretenović, predsednik Državne revizorske institucije i Srđan Majstorović, zamenik direktora Kancelarije za evropske integracije Vlade Republike Srbije.

Tokom radionice biće razmenjeno iskustvo i problemi na koje pri reviziji završnog računa budžeta i konsolidovanih finansijskih izveštaja nailaze predstavnici vrhovnih revizorskih institucija država kandidata i potencijalnih kandidata za pridruživanje EU. Članice Mreže vrhovnih revizorskih institucija država kandidata i potencijalnih kandidata za pristupanje EU i Evropskog revizorskog suda, odnosno predstavnici državnih revizorskih institucija Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Turske, Crne Gore i Srbije, razmatraće sledeće elemente revizije:

  1. Ocena rizika od materijalno pogrešnog iskazivanja
  2. Materijalnost u planiranju i vršenju revizije
  3. Revizijsko uzorkovanje i
  4. Formiranje mišljenja i izveštavanje o finansijskim izveštajima.

Tokom dvodnevnog skupa, kome će prisustvovati i predstavnici Evropskog revizorskog suda i SIGMA, biće razmatrane praktične posledice primene relevantnih smernica INTOSAI - Međunarodne organizacije vrhovnih revizorskih institucija, odnosno ISSAI - Međunarodnih standarda vrhovnih revizorskih institucija, konkretni predlozi za unapređenje standarda rada na reviziji, kao i promovisanje dalje saradnje na pitanjima od zajedničkog interesa.
Radionica o revizija završnog računa budžeta i konsolidovanih finansijskih izveštaja je prva aktivnost nakon sastanka u Istanbulu na kom su se čelnici vrhovnih revizorskih institucija država kandidata i potencijalnih kandidata za pridruživanje EU sastali kako bi doneli odluku o zajedničkim ciljevima njihovih institucija tokom pripreme da postanu vrhovne revizorske institucije države članice EU. Ciljevi su usvojeni u formi Istanbulskog sporazuma.
Radionicu organizuje Državna revizorska institucija uz podršku OECD/SIGMA i Zajedničke radne grupe za revizijske aktivnosti (Joint working Group of Audit Activities - JWGAA).
Program radionice možete preuzeti ovde.


Dokumenti vezani za ovu vest

Naslov dokumenta
Program Novembar 2011. Tip dokumenta pdf, Veličina 226.27 KB