Radionica o efektima revizija svrsishodnosti poslovanja

17. oktobar 2018. godina
Radionica o efektima revizija svrsishodnosti poslovanja

Ekspert sa dugogodišnjim iskustvom u Nacionalnoj kancelariji za reviziju Velike Britanije, Dejvid Golsvordi, održao je od 15. do 17. oktobra 2018. godine, za zaposlene u Državnoj revizorskoj instituciji, radionicu posvećenu efektima revizije svrsishodnosti i metodologiji za njihovo praćenje i ocenu.

Tokom trodnevne obuke stručnjak iz Velike Britanije je govorio o metodološkom okviru za praćenje efekata revizija svrsishodnosti, evidentiranju efekata u ovoj vrsti revizije, važnosti indikatora za praćenje efekata, zatim o budžetiranju i javnim politikama zasnovanim na svrsishodnosti, kao i o elementu pravičnosti u reviziji svrsishodnosti poslovanja.

On je objasnio ciklični proces sprovođenja revizije svrsishodnosti. Nakon izbora teme za reviziju svrsishodnosti, sledi utvrđivanje problema – nesvrsishodnost, zatim planiranje revizije, pa prikupljanje podataka i dokaza, analiza podataka i dokaza, zatim finalizacija revizije i objavljivanje izveštaja, i na kraju praćenje sprovođenja preporuka revizije.

Govoreći o pristupu Nacionalne kancelarije za reviziju Velike Britanije u sprovođenju revizija svrsishodnosti poslovanja, Golsvordi je naglasio da ta vrhovna revizorska institucija svake godine objavi 60 izveštaja o reviziji svrsishodnosti.

Predavanje eksperta Dejvida Golsvordija organizovano je u okviru projekta „Finansijska odgovornost“ koji se finansira iz Fonda za dobru upravu Velike Britanije.Projekat predviđa podršku DRI u oceni efekata revizija svrsishodnosti sprovedenih u prethodnom periodu, uz pripremu metodologije i priručnika za praćenje efekata i obuku zaposlenih za njihovo korišćenje. Podrška će biti pružena i u pripremi studije slučaja za vizualizaciju podataka, kao i u pripremi i predstavljanju nadležnom skupštinskom odboru odabranog izveštaja o reviziji svrsishodnosti, radi efektivnog predstavljanja ključnih poruka.

Vlada Velike Britanije pruža podršku Bosni i Hercegovini, Gruziji, Moldaviji, Srbiji i Ukrajini u sprovođenju neophodnih reformi kroz Fond za dobru upravu. Poseban stub ovog projekta je mehanizam za tehničku pomoć namenjen podršci reformama u dve prioritetne oblasti- dobra uprava i privredni razvoj, dok će naročita pažnja biće posvećena borbi protiv korupcije, unapređenju poslovnog okruženja, reformi pravosuđa, reformi ključnih sektora (npr. bankarskog sektora i sektora energetike), jačanju vladavine prava i podršci nezavisnosti medija. Cilj Fonda je veća politička i ekonomska stabilnost, uz istovremeno smanjenje siromaštva i povećanje privrednog rasta. Mehanizmom za tehničku pomoć u Srbiji upravlja firma PricewaterhouseCoopers (PwC) iz Ujedinjenog Kraljevstva, zajedno sa PwC iz Srbije i think tank organizacijom Centar za evropske politike, u bliskoj saradnji sa Britanskom ambasadom u Srbiji.