Predstavnici Institucije učestvovali na obuci o reviziji svrsishodnosti

15. jun 2018. godina
Predstavnici Institucije učestvovali na obuci o reviziji svrsishodnosti

Predstavnici Državne revizorske institucije, državni revizori Jovana Arizanović i Nikola Stefanović, viši savetnik Dunja Lisov i savetnik Jelena Vujanić, uspešno su završili obukuo reviziji svrsishodnosti, koju je organizovao Centar za izuzetnos ufinansijama (CEF) od 12. do 14. juna 2018. godine u Ljubljani, Sloveniji.

Ova obuka bila je namenjena, između ostalih, i višim revizorima iz vrhovnih revizorskih institucija, da bi se omogućila diskusija i razmena dobrih praksi vezano za unapređenje efikasnosti javnog sektora kroz povećanje kapaciteta organizacija za reviziju stvarnog učinka u odnosu na postavljene ciljeve. Obuka je podeljena u dve faze: prva faza onlajn učenja, koja je započela 21. maja 2018. i završila se 5. juna 2018, koja je organizovana putem onlajn kampusa za učenje CEF-a https://www.cef-see.org/olc/; i druga faza koja je uključila praktičnu obuku. Tokom te faze, učesnici su se susreli u Ljubljani od 12-14. juna 2018, i razgovarali o metodologiji revizije i alatima za dobijanje uveravanja vezano za ekonomičnosti, efikasnost i efektivnost trošenja javnih sredstava.

Radionici su prisustvovali načelnicislužbi za internu reviziju, viši interni revizori, viši revizori u VRI i srednji rukovodioci u nadležnim ministarstvima.

Jedan od predavača bio je i Jusi Brajt, glavni revizor u direktoratu za kontrolu kvaliteta u Evropskom revizorskom sudu.

Učešće predstavnika Institucije na radionici finansirano je uz podršku Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju (GIZ), u okviru projekta Nemačko-srpske razvojne saradnje "Reforma javnih finansija - finansiranje Agende 2030".