Predstavnici Institucije predavači na edukaciji o kontroli kvaliteta u reviziji

21. septembar 2018. godina
Predstavnici Institucije predavači na edukaciji o kontroli kvaliteta u reviziji

Vrhovni državni revizor u Sektoru za reviziju budžeta lokalnih vlasti Stojanka Milovanović i vrhovni državni revizor u Sektoru za metodologiju revizije i kontrolu kvaliteta Ivica Gavrilović učestvovali su u svojstvu predavača na edukaciji o kontroli kvaliteta u reviziji održanoj na Jahorini 20. septembra 2018. godine. Edukacija je prvenstveno bila namenjena rukovodećim kadrovima zaduženim za finansijsku reviziju i kontrolu kvaliteta finansijske revizije u institucijama za reviziju u Bosni i Hercegovini.

Predstavnici Državne revizorske institucije Republike Srbije održali su prezentacije u vezi sa iskustvima iz projekta uvođenja sistema kontrole kvaliteta koji je realizovan u saradnji sa Nacionalnom kancelarijom za reviziju Letonije, kao i o praktičnoj primeni kontrole kvaliteta u Instituciji. Predstavnici Kancelarije za reviziju institucija Bosne i Hercegovine predstavili su iskustva, izazove i slabosti u sistemu kontrole kvaliteta u oblasti finansijske revizije.

Nakon prezentacija je održana panel diskusija tokom koje su razmenjivana iskustva svih učesnika skupa sa naglaskom da je potrebno da se održi korak sa kontinuiranim izmenama međunarodnih standarda i njihovoj primeni u praksi.

Edukaciju sve četiri kancelarije za reviziju u Bosni i Hercegovini organizovala je Kancelarija za reviziju institucija Bosne i Hercegovine.