Predstavnici Državne revizorske institucije održali predavanje na temu: „Revizija svrsishodnosti - planiranje, sprovođenje i izveštavanje“

07. novembar 2018. godina
Predstavnici Državne revizorske institucije održali predavanje na temu: „Revizija svrsishodnosti - planiranje, sprovođenje i izveštavanje“

Viši savetnici u Sektoru za reviziju svrsishodnosti poslovanja Goran Čabarkapa i Dragojle Polić održali su internim revizorima u Republici Srbiji, tokom dve jednodnevne radionice, predavanja o postupku revizije svrsishodnosti.

Predstavnici DRI govorili su o načinu vršenja ove vrste revizije na praktičnim primerima dve sprovedene revizije svrsishodnosti „Opravdanost formiranja komisija i drugih stalnih i privremenih radnih tela u javnom sektoru“ i „Opravdanost primene staža osiguranja sa uvećanim trajanjem za pojedina radna mesta, odnosno poslove“. Tokom ove obuke, interni revizori u javnom sektoru su imali priliku da se upoznaju sa svim fazama sprovođenja revizija svrsishodnosti poslovanja.

Predavači iz Državnog ureda za reviziju Republike Hrvatske preneli su, takođe svoja iskustva u ovoj oblasti.

Obuku je organizovao Sektor za internu kontrolu i internu reviziju Ministarstva finansija, uz podršku Tvining projekta „Podrška daljem razvoju interne finansijske kontrole u javnom sektoru (PIFC)“.