Predstavnica Institucije stažista u Evropskom revizorskom sudu

01. oktobar 2018. godina
Predstavnica Institucije stažista u Evropskom revizorskom sudu

Na slici (s desna na levo): Jelena Damjanovic, Stanislava Gjoshevska, Aulent Guri, Benard Haka, Rigels Guzi


Jelena Damjanović, mlađi savetnik u Državnoj revizorskoj instituciji, započela je 1. oktobra 2018. godine program stažiranja u Evropskom revizorskom sudu. Mlada koleginica u Luksemburgu će boraviti do 28. februara 2019. godine, zajedno sa kolegama stažistima iz vrhovnih revizorskih institucija Albanije i Makedonije.

Tokom petomesečnog stažiranja, Jelena Damjanović će raditi u Komori 5 – Finansiranje i administriranje Unije.

Evropski revizorski sud je po 13. put pozvao predstavnike Državne revizorske institucije Republike Srbije da učestvuju u programu stažiranja, nakon što je Srbiji dodeljen status kandidata za članstvo u EU.

Evropski revizorski sud organizuje program stažiranja za revizore iz vrhovnih revizorskih institucija država kandidata od 1999. godine i smatra se važnim instrumentom za pružanje uvida u reviziju fondova EU za revizore iz vrhovnih revizorskih intitucija budućih država članica. Od tada do danas, ukupno 164 revizora iz VRI država kandidata je učestvovalo u programima stažiranja.

Program stažiranja u Evropskom revizorskom sudu se pokazao korisnim i za revizore iz nacionalnih institucija država kandidata i za Evropski revizorski sud.