Predstavnica DRI učestvovala na radionici Nacionalnog ogranka GOPAK

27. septembar 2019. godina
Predstavnica DRI učestvovala na radionici Nacionalnog ogranka GOPAK

Stojanka Milovanović, vrhovni državni revizor u Sektoru broj 2, predstavila je nalaze Državne revizorske institucije tokom radionice Nacionalnog ogranka Globalne organizacije parlamentaraca za borbu protiv korupcije (GOPAC) održanoj u Aranđelovcu.

Narodni poslanici, članovi Ogranka, posebnu pažnju tokom dvodnevnog skupa su posvetili ispunjenju preporuka iz GRECO izveštaja Saveta Evrope i zakonima koji su već u proceduri u Narodnoj skupštini ili su u pripremi, a veoma su važni u borbi protiv korupcije.

GOPAC, ogranak u Srbiji, je na radionici doneo nekoliko zaključaka, između ostalih, da će narodni poslanici, članovi GOPAC-a, pokrenuti inicijativu u Narodnoj skupštini da se uz predloge zakona, usvajaju i podzakonski akti u vezi sa predloženim zakonima, kao i to da će, na inicijativu GOPAC-a, radna tela Narodne skupštine inicirati javna slušanja koja su važan segment u borbi protiv korupcije.