Predstavnica DRI stažista u Evropskom revizorskom sudu

02. oktobar 2019. godina
Predstavnica DRI stažista u Evropskom revizorskom sudu

Mlađi savetnik u reviziji Marijana Marjanović, započela je 1. oktobra 2019. godine program stažiranja u Evropskom revizorskom sudu (ERS) u Luksemburgu. Predstavnica DRI, zajedno sa kolegama stažistima iz vrhovne revizorske institucije Albanije, Severne Makedonije i Turske u ERS boraviće do 29. februara 2020. godine.

Tokom petomesečnog stažiranja, Marijana Marjanović radiće u Komori V.

ERS je po 15. put pozvao predstavnike DRI da učestvuju u programu stažiranja nakon odluke da se Srbiji dodeli status države kandidata za članstvo.

Evropski revizorski sud organizuje dva programa stažiranja godišnje za revizore iz vrhovnih revizorskih institucija država kandidata. Stažiranje traje pet meseci (od oktobra do februara i od marta do jula). Ovakva organizacija traje od 1999. godine i smatra se važnim instrumentom za pružanje uvida u reviziju fondova EU za revizore iz vrhovnih revizorskih institucija budućih država članica. Do sada je 174 revizora iz vrhovnih revizorskih institucija (VRI) država kandidata učestvovalo u Programu stažiranja ERS.