Predstavljene aktivnosti eksterne revizije Radnoj grupi Nacionalnog konventa Evropske unije za Poglavlje 32

03. decembar 2018. godina
Predstavljene aktivnosti eksterne revizije Radnoj grupi Nacionalnog konventa Evropske unije za Poglavlje 32

Predsednik Državne revizorske institucije i generalni državni revizor dr Duško Pejović predstavio je danas izveštaj o realizaciji aktivnosti na temu eksterne revizije na sastanku članova Pregovaračke grupe za poglavlje 32 i Radne grupe Nacionalnog konventa Evropske unije za poglavlje 32.

Osim aktivnosti eksterne revizije, na skupu su predstavljeni i izveštaji za ostale glavne oblasti u Pregovaračkom poglavlju 32 – Finansijska kontrola, i to za internu finansijsku kontrolu u javnom sektoru, zatim zaštitu finansijskih interesa EU, kao i zaštitu evra od falsifikovanja.

U uvodnom delu sastanka govorile su koordinatorka Nacionalnog konventa EU Nataša Dragojlović, članica Upravnog odbora Nacionalnog konventa i predsednica Centra za visoke ekonomske studije Kori Udovički i šefica Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije EU Tanja Miščević.

Ispred DRI, osim dr Pejovića, sastanku su prisustvovali i Iva Vasilić Miljić, šef Kancelarije predsednika i Tomislav Jovanović, viši savetnik za evropske integracije.

Pregovaračko poglavlje 32 – Finansijska kontrola je prvo pregovaračko poglavlje koje je Republika Srbija otvorila u okviru procesa pristupanja Evropskoj uniji, 14. decembra 2015. godine.

Pored Državne revizorske institucije, članovi Pregovaračke grupe su predstavnici: Ministarstva finansija, Narodne banke Srbije, Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva pravde, Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo, Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije i Ministarstva za evropske integracije.

Nacionalni konvent o Evropskoj uniji predstavlja stalno telo u okviru kojeg se vodi tematski struktuirana debata predstavnika državne administracije, političkih partija, nevladinih organizacija, stručnjaka, privrede, sindikata i profesionalnih organizacija, o pristupanju Srbije Evropskoj uniji.