Predstavljanje godišnjeg Izveštaja o radu Državne revizorske institucije za 2017. godinu

03. april 2018. godina
Predstavljanje godišnjeg Izveštaja o radu Državne revizorske institucije za 2017. godinu

Državna revizorska institucija održaće konferenciju za medije povodom predstavljanja Izveštaja o radu Institucije za 2017. godinu. Konferencija će biti održana u četvrtak, 5. aprila 2018. godine sa početkom u 12 časova u Pres centru Udruženja novinara Srbije u Knez Mihailovoj 6/3.


Na konferenciji će govoriti:


  • Radoslav Sretenović, predsednik Državne revizorske institucije i generalni državni revizor

U skladu sa članom 43 Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji, Institucija je Narodnoj skupštini Republike Srbije podnela godišnji Izveštaj o radu za 2017. godinu dana 30.3.2018. godine.


Državna revizorska institucija je ovim izveštajem obavestila Narodnu skupštinu o izvršenju godišnjeg programa revizije za 2017. godinu, o datim mišljenjima, utvrđenim nepravilnostima, efektima revizije, podnetim prijavama, datim preporukama subjektima revizije, finansijskom izveštaju Institucije, radu Saveta, kapacitetima, saradnji sa međunarodnim institucijama i organizacijama, odnosima s javnošću i drugim aktivnostima.


Predsednik Državne revizorske institucije i generalni državni revizor Radoslav Sretenović, na konferenciji će predstaviti godišnji Izveštaj o radu Institucije za 2017. godinu i govoriti o rezultatima sprovedenih revizija u 2017. godini.