Predsednik Institucije, dr Pejović, održao uvodno izlaganje na Drugoj regionalnoj konferenciji internih revizora

18. oktobar 2018. godina
Predsednik Institucije, dr Pejović, održao uvodno izlaganje na Drugoj regionalnoj konferenciji internih revizora

Predsednik i generalni državni revizor, dr Duško Pejović, održao je danas u Novom Sadu uvodno izlaganje na Drugoj regionalnoj konferenciji internih revizora. Tema ovogodišnje konferencije je: „Izazovi interne revizije, liderstvo, kultura i nezavisnost interne revizije“. Cilj konferencije je da ukaže na izazove koji su povezani i koji prate ova pitanja.

Dr Pejović je istakao da „iako vrhovne revizorske institucije i interni revizori imaju različite i jasno definisane uloge, njihov zajednički cilj je promovisanje dobrog upravljanja kroz doprinos transparentnosti i odgovornosti za korišćenje javnih sredstava, kao i promovisanje efikasne, efektivne i ekonomične javne uprave.

Ako se proceni da je funkcija interne revizije efektivna, saradnja eksterne i interne revizije će imati pozitivnog uticaja na obe strane u naporima za postizanjem efikasnosti i efektivnosti u pružanju javnih usluga. Preduslov za ovo je takav stepen razvoja interne revizije da se eksterni revizori mogu pouzdati u njene izveštaje. Saradnju i koordinaciju između DRI i internih revizora treba posmatrati kao mogućnost za unapređenje efektivnosti revizije, napomenuo je dr Pejović.


Konferenciju je organizovalo Udruženje internih revizora Srbije, uz podršku projekta „Unapređenje revizije na lokalnom nivou za efikasnije upravljaanje javnim finansijama“ koji sprovode Državna revizorska institucija i Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) uz podršku Švajcarske Vlade. Konferencija je organizovana i uz podršku Fakulteta tehničkih nauka iz Novog Sada, a u saradnji sa Udruženjem internih revizora Bosne i Hercegovine i Hrvatskim institutom internih revizora.