Predsednik DRI dr Duško Pejović na otvaranju Savetovanja „Zdravstvo u Srbiji – ka funkcionalnijem, efikasnijem i racionalnijem sistemu“

05. decembar 2018. godina
Predsednik DRI dr Duško Pejović na otvaranju Savetovanja „Zdravstvo u Srbiji – ka funkcionalnijem, efikasnijem i racionalnijem sistemu“

Predsednik Državne revizorske institucije i generalni državni revizor dr Duško Pejović govorio je danas u uvodnom delu savetovanja koje se pod nazivom „Zdravstvo u Srbiji – ka funkcionalnijem, efikasnijem i racionalnijem sistemu“ održava u Vrnjačkoj Banji.

Dr Pejović je najavio poboljšanje baze preporuka revizije, kao i baze podataka svih subjekata revizije, koje će omogućiti unapređeno praćenje sprovođenja preporuka revizije, a u okviru planirane automatizacije postupka revizije u DRI.

„Osim dosadašnjih vrsta revizije, planiramo da sprovodimo i reviziju datih preporuka.Novina će biti i to što ćemo ubuduće sprovoditi zasebne revizije pravilnosti sa fokusom na oblasti u kojima su utvrđeni najveći rizici. Jednu temu revizije pravilnosti poslovanja obrađivaćemo kod više subjekata. Ostvarenim povećanjem kapaciteta za reviziju svrsishodnosti, povećaće se i broj ovih revizija na teme iz oblasti zdravstva u narednom periodu, najavio je DR Pejović.

Ispred DRI, skupu, osim dr Pejovića, prisustvuje i vrhovni državni revizor u Sektoru za reviziju organizacija obaveznog socijalnog osiguranja Snežana Trnjaković, koja će sutra govoriti o dosadašnjim iskustvima DRI iz revizije poslovanja Fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstvenih ustanova, uz preporuke koje bi imale za svrhu edukaciju i preventivno delovanje. Savetovanju prisustvuje i revizorski tim ovog sektora iz regionalne jedinice DRI u Kragujevcu na čelu sa državnim revizorom Jelenom Todosijević.

Na skupu su razmatrana najvažnija pravna, ekonomska i organizaciona pitanja zdravstvenog sistema. Jedna od najvažnijih tema savetovanja je sistem obračunavanja usluga putem dijagnostički srodnih grupa (DSG). Tradicionalno, savetovanju prisustvuje više od 500 zaposlenih u zdravstvu.

Organizator savetovanja je Komora zdravstvenih ustanova u Srbiji, a suorganizator Drugi projekat razvoja zdravstva pri Ministarstvu zdravlja Republike Srbije.