Okrugli sto pod nazivom „Interna kontrola i eksterna revizija u Srbiji“ biće održan 8. novembra 2011. godine, sa početkom u 9.30 sati, Narodna skupština – Pres sala, Ulica Kralja Milana br. 14

03. novembar 2011. godina
Na skupu će učestvovati predstavnici ključnih strana u oblasti interne i eksterne revizije u Srbiji. Skupu će prisustvovati članovi Odbora za finansije Narodne skupštine Republike Srbije, predstavnici Ministarstva finansija, odnosno Centralne jedinice za harmonizaciju, Uprave za trezor, Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije, predsednici poslaničkih grupa Narodne skupštine Republike Srbije, predstavnici Državne revizorske institucije i Sigme.

Tokom okruglog stola trebalo bi da bude istraženo kako svaka strana vidi sopstvenu ulogu, ulogu drugih strana, kao i kako unaprediti saradnju u ovoj oblasti.

Učesnici skupa razmatraće opšti cilj – kako javni novac trošiti na zakonit i propisan način, svrsishodno i sa željenim efektom.

Okrugli sto organizuju Državna revizorska institucija i Sigma.

Ovde možete preuzeti Nacrt programa.

Dokumenti vezani za ovu vest

Naslov dokumenta
Nacrt programa novembar 2011. Tip dokumenta pdf, Veličina 204.02 KB