Okrugli sto „O koristima sistema finansijske kontrole“ Utorak, 14. maj 2013. godine, 10,00 sati, Palata „Srbija“, sala „Jugoslavija“ Bulevar Mihajla Pupina br. 2

10. maj 2013. godina
Pravi je trenutak da se osvrnemo na ono što je postignuto, a naročito na ono što bi trebalo da se uradi u bližoj budućnosti, kako bismo doprineli opštem cilju - obezbeđivanju da se javni novac troši na zakonit i propisan način, svrsishodno i sa željenim efektom.

Sve ključne strane u ovoj oblasti, Parlament, Ministarstvo finansija i privrede, odnosno Centralna jedinica za harmonizaciju i Državna revizorska institucija imaju posebnu ulogu u ovom kontekstu. Međutim, osim ovih zasebnih uloga, važno je da napomenemo da se opšti cilj može ostvariti samo ako sve ključne strane konstruktivno rade zajedno.

Zato je važno sagledati i istaći koristi tesne saradnje u pogledu komplementarnih uloga interne i eksterne revizije, kao i međusobnim odgovornostima, u sistemu finansijke kontrole.

Na skupu će govoriti:

  • Radoslav Sretenović, predsednik Državne revizorske institucije
  • Mlađan Dinkić, ministar finansija i privrede
  • Robert Gilise, Generalni direktorat za budžet, Evropska komisija
  • Manuela Fereira Leite, bivša ministarka finansija Portugala
  • Nataša Prah, direktorka Kancelarije za nadzor budžeta Republike Slovenije
  • Ulrika Klingenstierna, viša savtnica u Sigmi
  • Goran Cvejić, pomoćnik ministra finansija i privrede
Okruglom stolu prisustvovaće predstavnici Narodne skupštine Republike Srbije, članovi Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, ministri, pomoćnici ministara, državni sekretari i sekretari u ministarstvima Vlade Republike Srbije, predstavnici nezavisnih tela, gradonačelnici i predsednici opština, direktori organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, predstavnici Narodne banke Srbije, direktori velikih javnih preduzeća.

Događaj se organizuje u okviru aktivnosti zajedničke Radne grupe za saradnju Državne revizorske institucije i Ministarstva finansija i privrede (Centralne jedinice za harmonizaciju), uz podršku Sigme.

Radi izdavanja akreditacija potrebno je da predstavnici medija pošalju Državnoj revizorskoj instituciji sledeće podatke: ime, prezime i naziv redakcije. Podatke poslati na e-mail: vesna.pavlovic@dri.rs ili javiti na telefon 011/3042 211.

Program-link

Dokumenti vezani za ovu vest

Naslov dokumenta
Program maj 2013. Tip dokumenta pdf, Veličina 319.46 KB