Održano predavanje „Dosadašnja iskustva DRI u postupku sprovođenja revizije finansijskih izveštaja jedinica lokalne samouprave“

06. septembar 2018. godina
Održano predavanje „Dosadašnja iskustva DRI u postupku sprovođenja revizije finansijskih izveštaja jedinica lokalne samouprave“

Predstavnici Državne revizorske institucije (DRI), na čelu sa predsednikom dr Duškom Pejovićem, održali su u Požarevcu predavanje u vezi sa dosadašnjim iskustvima DRI u postupku sprovođenja revizije finansijskih izveštaja jedinica lokalne samouprave za 180 učesnika iz 26 gradova i opština.

Gradonačelnicima i predsednicima opština, načelnicima gradskih, odnosno opštinskih uprava, načelnicima za finansije i budžet, internim revizorima i šefovima računovodstva, kao i direktorima javnih komunalnih preduzeća predstavljena su dosadašnja iskustva DRI u postupku sprovođenja revizije jedinica lokalnih samouprava. Tokom predavanja, predstavnici DRI su ukazali na najčešće probleme sa kojima se susreću u sprovođenju revizija. Takođe, učesnici su imali priliku da razmene mišljenja i iskustva u radu, i diskutuju o nedoumicama u vezi sa primenom zakona i propisa sa kojima se susreću zaposleni u finansijskim službama lokalnih samouprava.

Pored predsednika DRI i generalnog državnog revizora dr Duška Pejovića, na predavanju su učestvovali i vrhovni državni revizor u Sektoru za reviziju budžeta lokalnih vlasti Stojanka Milovanović i ovlašćeni državni revizor u Sektoru za reviziju budžeta lokalnih vlasti Danimir Vulinović.

Predavanje je održano u okviru projekta „Unapređenje revizije opština radi odgovornosti i efikasnosti u upravljanju javnim finansijama“ koji finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC), a zajednički sprovode Program za razvoj Ujedinjenih nacija u Srbiji (UNDP) I Državna revizorska institucija.