Održana radionica o reviziji finansijskih izveštaja

01. oktobar 2018. godina
Održana radionica o reviziji finansijskih izveštaja

Delegacija Državne revizorske institucije, koju su činili članovi Saveta Institucije Ljiljana Dimitrijević i Marijana Simović, zatim vrhovni državni revizor u Sektoru za reviziju budžeta lokalnih vlasti Stojanka Milovanović i viši savetnik Željko Motić učestvovali su na drugoj radionici posvećenoj reviziji finansijskih izveštaja održanoj u Bečićima, u Crnoj Gori u periodu od 25-28. septembra 2018. godine.

Učesnici skupa, predstavnici vrhovnih revizorskih institucija (VRI) Albanije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Srbije, Turske i Crne Gore, razmenili su znanja i iskustva kroz praktičnu primenu svojih metodologija u oblasti vrednovanja internih kontrola, ocene rizika i uzorkovanja.

Radionicu je organizovala Državna revizorska institucija Crne Gore, uz ekspertsku podršku Nacionalne kancelarije za reviziju Švedske, u okviru saradnje Mreže VRI država kandidata i potencijalnih kandidata za članstov u EU i Evropskog revizorskog suda.