Održana radionica o komunikaciji DRI sa zainteresovanim stranama

22. novembar 2018. godina
Održana radionica o komunikaciji DRI sa zainteresovanim stranama

Deo zaposlenih u Državnoj revizorskoj instituciji (DRI) prisustvovao je dvodnevnoj radionici posvećenoj efikasnoj i efektivnoj komunikaciji sa različitim ciljnim grupama i zainteresovanim stranama održanoj 21. i 22. novembra u Ečkoj.

Na početku skupa predsednik DRI i generalni državni revizor dr Duško Pejović predstavio je način na koji DRI komunicira sa ciljnim grupama i zainteresovanim stranama.

Predstavnik Kancelarije za reviziju Velike Britanije i konsultant projekta „Unapređenje finansijske odgovornosti institucija u Srbiji kroz eksternu reviziju“, Dejvid Goldsvordi, predstavio je iskustava u vezi sa porukama koje Kancelarija za reviziju Velike Britanije šalje kada je reč o nalazima revizije svrsishodnosti. On je govorio i o partnerstvu vrhovnih revizorskih institucija sa organizacijama civilnog društva.

O ključnim izazovima u komunikaciji sa različitim ciljnim grupama i zainteresovanim stranama, kao i preporukama za unapređenje na osnovu studija slučaja, govorio je konsultant projekta Srđan Staletović.

Milan Jovanović iz PwC Srbija govorio je o načinu na koji se poruke mogu vizuelno predstaviti i predstavio neke primere vizualizacije podataka.

Radionica je organizovana u okviru projekta „Unapređenje finansijske odgovornosti institucija u Srbiji kroz eksternu reviziju“, koji finansira Fond za dobru upravu Velike Britanije. Projekat predviđa podršku DRI u oceni efekata revizija svrsishodnosti sprovedenih u prethodnom periodu, uz pripremu metodologije i priručnika za praćenje efekata i obuku zaposlenih za njihovo korišćenje. Podrška će biti pružena i u pripremi studije slučaja za vizualizaciju podataka, kao i u pripremi i predstavljanju nadležnom skupštinskom odboru odabranog izveštaja o reviziji svrsishodnosti, radi efektivnog predstavljanja ključnih poruka.