Održana radionica “Revizija finansijskih izveštaja političkih subjekata”

12. februar 2018. godina
Održana radionica “Revizija finansijskih izveštaja političkih subjekata”

Delegacija Državne revizorske institucije, koju su činili predsednik i generalni državni revizor, Radoslav Sretenović, član Saveta, Natalija Ćatović i ovlašćeni državni revizori, Žarko Riznić, Zoran Bogosavljević i Snežana Jašić, prisustvovala je radionici na temu revizije finansijskih izveštaja političkih subjekata, održanoj u Podgorici 8. i 9. februara 2018. godine.


Radionici, čiji je domaćin bila Državna revizorska institucija Crne Gore, prisustvovali su i predsednici vrhovnih revizorskih institucija Crne Gore, Hrvatske i Slovenije.


Cilj radionice bila je razmena iskustava iz oblasti revizije finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja političkih stranaka, sa posebnim osvrtom na zakonodavni okvir, metodologiju sprovođenja revizije i izazove sa kojima se vrhovne revizorske institucije suočavaju prilikom sprovođenja ovakvih vrsta revizije. Istaknut je značaj saradnje ostvarene između VRI Crne Gore sa VRI Hrvatske i Srbije kroz redovno organizovanje radionica i sastanaka na ovu temu.


Član Saveta Državne revizorske institucije, Natalija Ćatović, predstavila je učesnicima radionice rad Institucije kroz sprovođenje revizija političkih partija. “Državna revizorska institucija je 2015. godine prvi put započela reviziju finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja kod tri političke partije. Zaključno sa 2017. godinom izvršena je revizija kod 11 političkih partija. Na osnovu do sada sprovedenih revizija političkih stranaka, Institucija je dala jedno pozitivno mišljenje i deset mišljenja sa rezevom na finansijske izveštaje i pravilnost poslovanja. Po ovim izveštajima dato je ukupno 70 preporuka subjektima revizije”, rekla je Natalija Ćatović.


Tokom dva dana, na radionici su svoje prezentacije i iskustva u sprovođenju revizija političkih subjekata predstavili predstavnici VRI Crne Gore, Hrvatske, Slovenije i Srbije. Učesnici radionice su sagledali izazove sa kojima se VRI suočavaju u postupku sprovođenja revizije političkih partija i dali preporuke koje bi se mogle primenjivati u daljem radu.


U okviru dvodnevne radionice, organizovan je i poseban sastanak predsednika VRI učesnica događaja, tokom kog je predsednik Institucije i generalni državni revizor, Radoslav Sretenović, imao priliku da sa kolegama iz regiona razmeni mišljenja i iskustva u vezi sa ovom temom, kao i o drugim pitanjima značajnim za rad vrhovnih revizorskih institucija.