Održana Konferencija o saradnji Agencije za borbu protiv korupcije sa državnim institucijama u borbi protiv korupcije

09. decembar 2016. godina
Održana Konferencija o saradnji Agencije za borbu protiv korupcije sa državnim institucijama u borbi protiv korupcije

Predsednik Državne revizorske institucije i generalni državni revizor, Radoslav Sretenović, učestvovao je na Konferenciji posvećenoj saradnji Agencije za borbu protiv korupcije sa drugim državnim institucijama u borbi protiv korupcije, čime je obeležen i 9. decembar, Međunarodni dan borbe protiv korupcije.


Predsednik DRI rekao je na konferenciji da efektivna borba protiv korupcije nesporno zahteva transparentnost i saradnju svih relevantnih zainteresovanih strana, tako da svaka uključena institucija obavlja poverene zadatke i obezbeđuje funkcionalnu razmenu informacija.


„Državna revizorska institucija je u jedinstvenoj poziciji da se bori protiv korupcije zbog uvida u sve finansijske transakcije korisnika javnih sredstava. U ciju efektivnog doprinosa DRI u borbi protiv korupcije, naročito je značajno istaći da naša eksterna revizija stvara transparentnost, čini moguće rizike vidljivim i izgrađuje snažan i efikasan sistem finansijskog upravljanja i kontrole u cilju posebnog doprinosa prevenciji korupcije u duhu Konvencije Ujedinjenih nacija za borbu protiv korupcije“, rekao je Sretenović.


Generalni državni revizor osvrnuo se i na značaj Akcionog plana za sprovođenje nacionalne strategije za borbu protiv korupcije za period od 2013. do 2018. godine. On je istakao i značaj Memoranduma o saradnji između DRI, Agencije za borbu protiv korupcije i drugih relevantnih organa u svrhu realizacije ciljeva koji se odnose na suzbijanje korupcije u oblasti javnih finansija i u sistemu zdravstvene zaštite. „Tesna saradnja svih zainteresovanih strana svakako je najbolje moguće sredstvo u cilju rešavanja problema korupcije u državama i institucijama“, zaključio je Sretenović.


O značaju saradnje svih institucija na konferenciji govorili su i potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, specijalni tužilac za visokotehnološki kriminal Branko Stamenković, predsednica Odbora Agencije za borbu protiv korupcije Dragana Kolarić i direktorka Agencije Tatjana Babić.