Održan sastanak Nadzornog odbora projekta „Unapređenje finansijske odgovornosti institucija u Srbiji kroz eksternu reviziju“

02. novembar 2018. godina
Održan sastanak Nadzornog odbora projekta „Unapređenje finansijske odgovornosti institucija u Srbiji kroz eksternu reviziju“

Predstavnici Državne revizorske institucije na čelu sa predsednikom DRI i generalnim državnim revizorom dr Duškom Pejovićem održali su danas sastanak Nadzornog odbora projekta „Unapređenje finansijske odgovornosti institucija u Srbiji kroz eksternu reviziju“ sa partnerima na projektu i predstavnicima Ambasade Velike Britanije.

Dr Pejović je naglasio da od projekta očekuje da DRI pruži podršku u povećanju efekata revizija i obezbeđivanju odgovarajućih reagovanja ključnih zainteresovanih strana na nalaze revizije.

„Od projekta očekujem ocenu efekata revizija svrsishodnosti koje je DRI sprovela u protekle četiri godine. Kako projekat i predviđa, trebalo bi da za praćenje efekata dobijemo metodologiju i priručnik, uz odgovarajuću obuku“, rekao je dr Pejović. On je dodao da će, nakon projekta, DRI efektivnije predstavljati nalaza revizije svrsishodnosti konkretnim zainteresovanim stranama.

Drugi sekretar Ambasade Velike Britanije i rukovodilac britanskog Fonda za dobru upravu Metju Džordan je istakao da će Ambasada proširiti podršku zemljama Zapadnog Balkana, posebno u delu reformskih procesa, dobrog upravljanja i odgovornosti.

Rukovodilac projekta Jelena Spasić je govorila o rezultatima projekta koji se odnose na analizu efekata revizija svrsishodnosti i usvajanje metodologija za praćenje efekata. Zatim, o studijama slučaja, planu komunikacija i alatima za komunikacije za veću vidljivost nalaza u izveštajima o reviziji, kao i o metodologiji za izveštavanje Narodne skupštine o sprovođenju preporuka subjekata revizije.

Sastanku su prisustvovali i ekonomski savetnik Ambasade Velike Britanije Nikola Milivojević, direktor kvaliteta projekta PricewaterhouseCoopers (PwC) Biljana Bogovac, šefica jedinice za upravljanje Fondom za dobru upravu Marijana Trifunović-Stefanović, asistent na projektu Marko Živanović. Takođe, na skupu su bili i vrhovni državni revizor u Sektoru za metodologiju revizije i kontrolu kvaliteta Ivica Gavrilović, sekretar Institucije Milena Milinković i šef Kancelarije predsednika Iva Vasilić Miljić.

Projekat „Unapređenje finansijske odgovornosti institucija u Srbiji kroz eksternu reviziju“se finansira iz Fonda za dobru upravu Velike Britanije. On predviđa podršku DRI u oceni efekata revizija svrsishodnosti sprovedenih u prethodnom periodu, uz pripremu metodologije i priručnika za praćenje efekata i obuku zaposlenih za njihovo korišćenje. Podrška će biti pružena i u pripremi studije slučaja za vizualizaciju podataka, kao i u pripremi i predstavljanju nadležnom skupštinskom odboru odabranog izveštaja o reviziji svrsishodnosti, radi efektivnog predstavljanja ključnih poruka.

Vlada Velike Britanije pruža podršku Bosni i Hercegovini, Gruziji, Moldaviji, Srbiji i Ukrajini u sprovođenju neophodnih reformi kroz Fond za dobru upravu. Poseban stub ovog projekta je mehanizam za tehničku pomoć namenjen podršci reformama u dve prioritetne oblasti- dobra uprava i privredni razvoj. Posebna pažnja biće posvećena borbi protiv korupcije, unapređenju poslovnog okruženja, reformi pravosuđa, reformi ključnih sektora (npr. bankarskog sektora i sektora energetike), jačanju vladavine prava i podršci nezavisnosti medija. Cilj Fonda je veća politička i ekonomska stabilnost, uz istovremeno smanjenje siromaštva i povećanje privrednog rasta. Mehanizmom za tehničku pomoć u Srbiji upravlja firma PricewaterhouseCoopers (PwC) iz Ujedinjenog Kraljevstva, zajedno sa PwC iz Srbije i thinktank organizacijom Centar za evropske politike, u bliskoj saradnji sa Britanskom ambasadom u Srbiji.