Održan okrugli sto Državne revizorske institucije i Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

24. februar 2015. godina
Održan okrugli sto Državne revizorske institucije i Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

Stručnjaci na tvining projektu „Jačanje kapaciteta Državne revizorske institucije“ predstavili su danas u Narodnoj skupštini predstavnicima Državne revizorske institucije i Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava dobre prakse saradnje vrhovnih revizorskih institucija i parlamenta.

Otvarajući okrugli sto, koji je održan u okviru tvining projekta Evropske unije, Radoslav Sretenović, generalni državni revizor je naglasio da Institucija i nadležni odbor za finansije dobro sarađuju.

Korak napred u saradnji Institucije i Narodne skupštine učinjen je nedavno obrazovanjem Pododbora za razmatranje izveštaja o revizijama, rekao je Sretenović. On je dodao da će Institucija nastaviti da izveštava Odbor o važnim pitanjima na jasan način.

Veroljub Arsić, potpredsednik Narodne skupštine i predsednik Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava istakao je da je vrlo važno da Državna revizorska institucija bude nezavisna u svom radu.

Vršeći kontrolu trošenja javnih sredstava, Državna revizorska institucija omogućava i Narodnoj skupštini da punim kapacitetom vrši svoju nadzornu ulogu nad izvršnom vlašću, što je u interesu građana Srbije, naglasio Arsić.

Brord van Vesting, stalni savetnik na projektu, je naglasio da će projekat biti uskoro završen i da je pravo vreme za predstavljanje dobre prakse saradnje VRI i parlamenta.

Odnosi VRI i parlamenta se ne grade preko noći, već su za to potrebne godine, poručio je Vesting.

Ina Hopman, stručnjak iz Revizorskog suda Holandije, istakla je da Sud i Odbor za javnu potrošnju Holandije sarađuju putem periodičnih neformalnih sastanaka, izveštaja o reviziji, kao i putem zajedničkih aktivnosti ka unapređenju sistema odgovornosti.

Revizorski sud je najbolji prijatelj parlamenta, poručila je Hopman.

Nina Furman, stručnjakna projektu , predstavila je „trougao odgovornosti“.

Vlada je odgovorna parlamentu, VRI podnosi izveštaje o reviziji Narodnoj skupštini, a odbor raspravlja o ovim revizijama, rekla je Furman. Ona je dodala da Revizorski sud Slovenije, u cilju unapređenja saradnje, sačinjava kratke izveštaje za članove Komisije za kontrolu javnih finansija za svaku sednicu komisije.

Okrugli sto je održan u okviru tvining projekta EU, komponente 4 – uključivanje zaintersovanih strana.