Odabir tema za planiranje godišnjeg programa revizija svrsishodnosti poslovanja

09. oktobar 2018. godina
Odabir tema za planiranje godišnjeg programa revizija svrsishodnosti poslovanja

Principi strateškog planiranja, INTOSAI standardi za planiranje revizije, mapiranje procesa planiranja programa revizije svrsishodnosti poslovanja, procena okruženja, kao i ulazni podaci za planiranje, bile su teme prvog dela obuke koja je održana 27. i 28. septembra 2018. godine, a na kojoj su učestvovali zaposleni u Državnoj revizorskoj instituciji. Pored navednih tema, razmatrano je i integrisano planiranje revizija finansijskih izveštaja, revizija pravilnosti i revizija svrsishodnosti poslovanja.

Tokom drugog dana obuke obrađene su teme koje se odnose na prevođenje strateških ciljeva i indikatora u efekte revizije, zatim utvrđivanje, odmeravanje i primena kriterijuma za odabir tema, kao i razvijanje tema revizija svrsishodnosti poslovanja.

Nastavak obuke u vezi sa odabirom tema za planiranje godišnjeg programa revizijesvrsishodnosti poslovanja održan je 8. i 9. oktobra 2018. godine.

Obuka je organizovana u okviru Projekta „Inicijativa za odgovornu vlast“ koji Državna revizorska institucija sprovodi u saradnji sa USAID-om.

Predavači na obuci bili su Stiven Koldvel, američki konsultant sa dugogodišnjim iskustvom u Kancelariji za odgovornu vlast Sjedinjenih Američkih Država i Džeklin Vilijams Bridžers, direktorka projekta „Inicijativa za odgovornu vlast“ koja takođe poseduje višegodišnje iskustvo u Kancelariji za odgovornu vlast Sjedinjenih Američkih Država.