Objavljeni prvi izveštaji o reviziji iz Programa revizije za 2018. godinu

10. oktobar 2018. godina
Objavljeni prvi izveštaji o reviziji iz Programa revizije za 2018. godinu

Državna revizorska institucija je objavila danas prve izveštaje o reviziji finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja iz Programa revizije za 2018. godinu.

Revizorski izveštaji se odnose na finansijske izveštaje i pravilnost poslovanja Agencije za borbu protiv korupcije, Medicinske škole „Beograd“, Grad Loznicu, Kliničko-bolnički centar „Dragiša Mišović - Dedinje“, Razvojne agencije Srbije za 2017. godinu.

Izveštaji o reviziji su uručeni Narodnoj skupštini i odgovornim licima u subjektima revizije.

Državna revizorska institucije će ubuduće, zajedno sa objavljivanjem izveštaja o reviziji, pripremati i rezime izveštaja radi lakšeg sagledavanja nalaza i preporuka.

Ovakva praksa predstavlja jednu od mera koje je Institucija započela radi efikasnije i lakše komunikacije sa svim zainteresovanim stranama.