Najava događaja – Državna revizorska institucija domaćin EUROSAI seminara o reviziji opština

26. oktobar 2018. godina
Najava događaja – Državna revizorska institucija domaćin EUROSAI seminara o reviziji opština

Evropska organizacija vrhovnih revizorskih institucija (EUROSAI) održaće u Beogradu 5. i 6. novembra 2018. godine seminar o reviziji opština. Domaćin skupa, čija je glavna tema „Finansije lokalnih vlasti – budući izazovi“, biće Državna revizorska institucija.

Tokomodržavanja seminara, u Beogradu će biti organizovan i godišnji sastanak vrhovnih revizorskih institucija (VRI) – članica EUROSAI Radne grupe za reviziju opština. Na sastanku će biti razmatrane aktivnosti u vezi sa planom rada ove radne grupe u periodu 2017-2020. godine.

Državna revizorska institucija Republike Srbije je postala članica EUROSAI Radne grupe za reviziju opština u decembru 2016. godine sa ciljem daljeg razvoja metodologije revizije.

EUROSAI Radna grupa za reviziju opština osnovana je u junu 2016. godine kada je Upravni odbor EUROSAI podržao inicijativu Državne revizorske institucije Litvanije za ujedinjenjem vrhovnih revizorskih institucija koje su zainteresovane za pitanja revizije opština. Ova radna grupa, koja ima 26 VRI članica, teži unapređenj usistema i postupaka revizija opština tako da rezultati donesu pozitivne promene i koristi stanovnicima opština i poreskim obveznicima uopšte.