Konferencija za novinare: Predstavljanje izveštaja koje je Državna revizorska institucija objavila tokom 2011. godine, Četvrtak, 29. decembar 2011. godine, 12 sati, Medija Centar, sala na prvom spratu, Terazije 3

27. decembar 2011. godina
Državna revizorska institucija poziva novinare na konferenciju u vezi sa predstavljanjem izveštaja koje je objavila tokom 2011. godine.
Osim izveštaja o reviziji Nacrta zakona o Završnom računu budžeta Republike Srbije za 2010. godinu, biće predstavljeni i ostali izveštaji koji se odnose na reviziju budžeta i budžetskih fondova, javnih preduzeća, budžeta lokalnih vlasti, organizacija obaveznog socijalnog osiguranja i Narodne banke Srbije, u delu koji se odnosi na korišćenje javnih sredstava i poslovanje sa državnim budžetom.
Izveštaji o subjektima revizije biće objavljeni i na sajtu Državne revizorske institucije.