Konferencija za novinare - Predstavljanje izveštaja o reviziji svrsishodnosti poslovanja „Subvencije jedinica lokalne samouprave javnim preduzećima“

17. decembar 2018. godina
Konferencija za novinare - Predstavljanje izveštaja o reviziji svrsishodnosti poslovanja „Subvencije jedinica lokalne samouprave javnim preduzećima“

Konferencija će biti održana u utorak, 18. decembra 2018. godine u 12,30 u pres centru Udruženja novinara Srbije, Knez Mihailova broj 6/3.

Subvencionisanje lokalnih javnih preduzeća je široko rasprostranjeno i gotovo svaka jedinica lokalne samouprave (JLS) iz budžeta daje subvencije lokalnim javnim preduzećima.

U periodu od 2015. do 2017. godine iz budžeta svih JLS za subvencije lokalnim javnim preduzećima prosečno je godišnje izdvajeno oko 20 milijardi dinara.

Cilj revizije je bio da utvrdimo da li su subjekti revizije efikasno planirali, realizovali i kontrolisali prenete subvencije lokalnim javnim preduzećima.

Nalaze izveštaja o reviziji će predstaviti dr Duško Pejović, predsednik Državne revizorske institucije i generalni državni revizor.