Konferencija pod nazivom „Ka većoj finansijskoj odgovornosti vlasti u Srbiji“ biće održana u ponedeljak, 4. juna 2012. godine, sa početkom u 9:30 časova, u Pravosudnoj akademiji, Ul. Karađorđeva 48, Beograd

28. maj 2012. godina
Cilj konferencije je doprinos širenju svesti o značaju finansijske odgovornosti vlasti kroz aktivnosti Državne revizorske institucije, imajući u vidu značaj ove oblasti za proces pristupanja Evropskoj uniji.
U prvom panelu, odnosno o značaju finansijske odgovornosti vlasti, govoriće Radoslav Sretenović, predsednik Državne revizorske institucije, Rodoljub Šabić, poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Saša Janković, zaštitnik građana, Zorana Marković, direktorka Agencije za borbu protiv korupcije. Učesnicima će se obratiti i Lorens Veter, direktor Projekta za reformu pravosuđa i odgovornu vlast (USAID) i Milica Delević, direktorka Kancelarije za evropske integracije. Takođe, biće predstavljeni rezultati istraživanja o implementaciji celokupnog seta mera kojima raspolaže Državna revizorska institucija u obavljanju svojih poslova, kao i zaključci u vezi sa daljim jačanjem sistema eksterne revizije u Srbiji.
U drugom panelu biće reči o ulozi Narodne skupštine u stvaranju finansijski odgovorne vlasti. Tema završnog, trećeg dela, jesu predlozi za dugoročno uključivanje organizacija civilnog društva u proces praćenja implementacije mera Državne revizorske institucije.
Konferencija se organizuje u sklopu projekta „Utvrđivanje uslova za unapređenje rada Državne revizorske institucije u Srbiji“, koji finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), u okviru projekta za reformu pravosuđa i odgovornu vlast (Judicial Reform and Government Accountability – JRGA).
Događaj organizuje Državna revizorska institucija u saradnji sa Centrom za evropske politike (CEP) i Evropskim projektnim centrom (EPC).