Izabran Savet Državne revizorske institucije za period 2018-2023. godine

19. april 2018. godina
Izabran Savet Državne revizorske institucije za period 2018-2023. godine

Dr Duško Pejović, dosadašnji vrhovni državni revizor Sektora za reviziju budžeta lokalnih vlasti Državne revizorske institucije izabran je danas u Narodnoj skupštini po na funkciju predsednika Saveta Državne revizorske institucije. Za potpredsednicu Saveta reizabrana je Dr Bojana Mitrović, koja je i do sada obavljala tu funkciju. Članovi Saveta Državne revizorske institucije biće Ljiljana Dimitrijević, dosadašnji ovlašćeni državni revizor, Nevenka Bojanić, dosadašnji viši savetnik – radno mesto za podršku reviziji i Marijana Simović, dosadašnji viši savetnik u Državnoj revizorskoj instituciji.

Narodni poslanici, većinom glasova, izabrali su predsednika, potpredsednicu i članove Saveta Državne revizorske institucije na predlog Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Narodne skupštine.
Po Zakonu o Državnoj revizorskoj instituciji mandat članovima Saveta traje pet godina, a tu funkciju mogu obavljati najviše dva puta.