Finansijski planovi DRI razmatrani na sednici Odbora za finansije

06. decembar 2018. godina
Finansijski planovi DRI razmatrani na sednici Odbora za finansije

Predsednik Državne revizorske institucije (DRI) i generalni državni revizor dr Duško Pejović obrazložio je na sednici Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Skupštine Srbije Predlog odluke o finansijskom planu DRI za 2018. godinu sa projekcijama za 2019. i 2020. godinu i Predlog finansijskog plana DRI za 2019. godinu sa projekcijama za 2020. i 2021. godinu.

On je naveo da je Predlog odluke o finansijskom planu za 2018. godinu podnet na razmatranje još u novembru 2017. godine.

Međutim, u međuvremenu je došlo do uvećanja sredstava iz budžetske rezerve za potrebe isplate zarada i pripadajućih socijalnih doprinosa na teret poslodavca. Prethodnih 665.547.000 dinara sada iznosi 701.986.000 dinara, od kojih je 520.478.000 namenjeno za zarade (pozicija 411), a 92.947.000 za socijalne doprinose na teret poslodavca (pozicija 412), rekao je dr Pejović.


On je predstavio i Predlog finansijskog plana za 2019. godinu, koji je DRI dostavila Odboru 9. novembra 2018. godine. Njime je planirano 745.250.000 dinara, od čega je za zarade namenjeno 555.484.000 dinara, a za socijalne doprinose na teret poslodavca 99.432.000 dinara.

Pejović je naveo da se ovim iznosom obezbeđuju plate u bruto iznosu za svih 311 zaposlenih, kao i povećanje od sedam odsto za 2019. godinu, za postojeći broj zaposlenih u DRI.

Nakon rasprave, članovi Odbora prihvatili su Predlog odluke o finansijskom planu Državne revizorske institucije za 2018. godinu sa projekcijama za 2019. i 2020. godinu i Predlog finansijskog plana Državne revizorske institucije za 2019. godinu sa projekcijama za 2020. i 2021. godinu.

Sednicomje predsedavala predsednica Odbora dr Aleksandra Tomić.

Na sajtu Narodne skupštine Republike Srbije http://www.parlament.gov.rs/61._sednica_Odbora_za_finansije,.35492.43.html dostupan je snimak 61. sednice Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava.